AOW- en pensioenleeftijd omhoog

Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

Met ingang van 2022 wordt de AOW-leeftijd verhoogd met 3 maanden. En gaat van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2021 gekoppeld aan de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks berekend. Een wijziging van de AOW-leeftijd dient echter 5 jaar vantevoren te worden bekend gemaakt. Dat is op 31-10-2016 gedaan (Staatssecretaris Klijnsma).

Pensioen(richt)leeftijd

Met ingang van 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog met 1 jaar. En gaat van 67 jaar naar 68 jaar.

Dit kan betekenen - afhankelijk van het huidige ambitiniveau van uw pensioenregeling - dat met ingang van 2018 een lagere pensioenopbouw is toegestaan. Opgebouwde pensioenen behouden de pensioenleeftijd van 67 (of voor 2014 opgebouwd, de eerdere - veelal - 65 jarige leeftijd).

Pensioen uitstellen of vervroegen mag - in overleg met werkgever - wel. Echter, het pensioen dient dan verlaagd te worden (bij eerdere ingang dan pensioenleeftijd) of verhoogd te worden (bij latere ingang dan pensioenleeftijd) te worden.

Een eerdere pensioenleeftijd binnen de pensioenregeling is eveneens toegestaan. Ook dan zal de hoogte van de opbouw gematigd dienen te worden indien uw huidige pensioenregeling hoger is dan het maximum bij een lagere pensioenleeftijd.

Hoogte pensioenopbouw vanaf 01-01-2018

De nieuwe maximale hoogte van de pensioenopbouw met pensioenleeftijd 68 jaar ziet er vanaf 01-01-2018 als volgt uit.

Middelloon- of eindloonregeling (uitkeringsovereenkomst):
De jaarlijkse maximale opbouw over de pensioengrondslag*:

Pensioensoorten Middelloon Eindloon
67 jaar 68 jaar 67 jaar 68 jaar
Ouderdomspensioen 1,738% 1,875% 1,535% 1,657%
Partnerpensioen 1,313% 1,313% 1,160% 1,160%
Wezenpensioen 0,263% 0,263% 0,232% 0,232%

 

Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst):
De jaarlijkse maximale premie (staffelpercentage) over de pensioengrondslag* behorend bij de leeftijd:

Leeftijdsklassen tot 68 jaar Netto staffel II (Ouderdomspensioen en uitgesteld opgebouwd partnerpensioen
Ouderdoms- en partnerpensioen
Ministerie staffel 4% (bij een 3%, 2,5% of 2,0% staffelpercentages zijn de percentages hoger!)
15 t/m 19 jaar  3,80%   (4,10% bij 67 jaar)
20 t/m 24 jaar  4,40%   (4,70% bij 67 jaar)
25 t/m 29 jaar  5,40%   (5,70% bij 67 jaar)
30 t/m 34 jaar  6,50%   (6,90% bij 67 jaar)
35 t/m 39 jaar  8,00%   (8,40% bij 67 jaar)
40 t/m 44 jaar  9,70%   (10,20% bij 67 jaar)
45 t/m 49 jaar 11,90%   (12,50% bij 67 jaar)
50 t/m 54 jaar 14,50%   (15,40% bij 67 jaar)
55 t/m 59 jaar 17,90%   (18,90% bij 67 jaar)
60 t/m 64 jaar 22,30%   (23,60% bij 67 jaar)
65 t/m 67 jaar 26,80%   (27,70% bij 67 jaar)

*Pensioengrondslag:
Salaris (maximaal 2017: € 103.317,-) -/- Franchise (minimaal bij maximale opbouw indien middelloon of beschikbare premie 2017: € 13.123,- of bij eindloon 2017: € 14.850,-)

meer informatie en advies?

Wenst u meer informatie of wilt u advies over - de aanpassingen van - uw pensioenregeling?

Neemt u dan contact met ons op.

Lees ook ons nieuwbericht: Instemmingstraject wijziging pensioenregeling naar 68 jaarTerug naar overzicht

Deel deze pagina