Waardeoverdracht pensioen

Wettelijk recht op waardeoverdracht pensioen

U heeft een andere baan gevonden en wilt het opgebouwde pensioen bij uw vorige werkgever meenemen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever.

Dit kan middels waardeoverdracht. En u heeft een wettelijk recht op waardeoverdracht.

Waardeoverdracht zinvol?


Is het altijd zinvol om pensioen over te dragen? Het antwoord daarop is: Nee.

Details binnen uw oude pensioenregeling kunnen juist zeer waardevol zijn welke u met waardeoverdracht kunt verliezen.

Advies waardeoverdracht verdient zich terug


Laat ons u informeren of waardeoverdracht een goede keuze is. En waarom wel of niet? Dan maakt u een bewuste keuze.

Wettelijke termijn waardeoverdracht

Hoe lang heb ik recht op waardeoverdracht?

Sinds 1 januari 2015 (bijna) geen beperking meer

Tot 1 januari 2015 geldt een termijn van 6 maanden waarbinnen een verzoek voor opgave waardeoverdracht dient te zijn gedaan aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Is het verzoek binnen deze termijn gedaan, dan moeten pensioenuitvoerders meewerken aan waardeoverdracht. Valt het verzoek buiten de termijn, dan is waardeoverdracht afhankelijk van de medewerking van uw werkgever. 

De termijn van 6 maanden is echter vanaf 1 januari 2015 vervallen. En dit geldt bij baanwissel vanaf deze datum.

Bovendien ontstaat door het vervallen van de 6-maandstermijn opnieuw een wettelijk recht op waardeoverdracht voor alle opgebouwde (nog) niet overgedragen aanspraken.

Alleen na opgeschorte waardeoverdracht vanwege onderdekking < 2015

De ‘oude’ regels voor het wettelijk recht op waardeoverdracht van vóór 1 januari 2015 zijn voor wat betreft de aanvraagtermijn van 6 maanden vastgelegd in artikel 17e Besluit uitvoering Pensioenwet . Deze regels kunnen dus ook vanaf 1 januari 2015 nog steeds van toepassing zijn in de situaties dat het wettelijk recht op waardeoverdracht was opgeschort vanwege onvoldoende dekkingsgraad van een pensioenfonds, financieel onvermogen van de verzekeraar of de kwalificatie ‘grote’ dan wel ‘kleine’ werkgever; en nadien herleeft.

Advies over waardeoverdracht pensioen nodig?

Hebt u een vraag of wilt u een advies waardeoverdracht pensioen?

 

Wij maken voor u een kwaliteitsmeting of waardeoverdracht van uw oude pensioen naar uw nieuwe pensioen u een voordeel of juist een nadeel oplevert.

Neem gerust contact met ons op voor advies over waardeoverdracht pensioen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina