Pensioenopbouwsysteem

Welk pensioensysteem is bij uw werkgever van toepassing?

 Het pensioensysteem is van invloed op:
  •  
 Hoogte van de op te bouwen pensioenen (kwaliteit & pensioenresultaat)
  •  
 Kosten van de pensioenregeling
  •  
 Gegarandeerde pensioenuitkeringen of pensioenen afhankelijk van beleggingsresultaten

Ook uw persoonlijke situatie en carrièreverloop bepalen uw pensioenresultaat. Welke omstandigheden zijn in uw situatie van toepassing?

Pensioensystemen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Er is in hoofdzaak de volgende soorten pensioenregelingen:


  Kenmerken pensioenopbouwsystemen

Eindloonregeling Middelloonregeling Beschikbare premieregeling

Te bereiken pensioen is de laatste pensioengrondslag (laatste salaris)

Te bereiken pensioen is het gemiddelde van de jaarlijkse pensioengrondslag

Te bereiken pensioen afhankelijk van de  pensioenpremie als percentage van de pensioengrondslag
 

Salarisverhogingen tellen mee voor vanaf de datum indiensttreding (opbouw over het verleden en heden)
 

Salarisverhoging telt in dat jaar mee voor pensioenopbouw

Salarisverhoging telt in dat jaar mee voor hoogte pensioenpremie

Maximaal 1,657% per dienstjaar opbouwen over de pensioengrondslag
 

Maximaal 1,875% per dienstjaar opbouwen over de jaarlijkse pensioengrondslag

Hoogte pensioenpremie afhankelijk van:
1. Leeftijd;
2. Jaarlijkse pensioengrondslag.

'Afgeleid' van max. 1,875% per jaar.
 

Gegarandeerde pensioenuitkeringen

Gegarandeerde pensioenuitkeringen

Het pensioenresultaat is afhankelijk van:
- hoogte pensioenpremies;
- pensioensamenstelling;
- kosten;
- winst-/beleggingsresultaten;
- rentestand op pensioendatum.
 

< terug naar boven >