Pensioenkwaliteit

Welke omstandigheden zijn van invloed op uw pensioenresultaten bij ouderdom, het inkomen voor uw nabestaanden?

 Uw situatie?  
 Verandering van werkgever of zelfstandig ondernemer geweest?
 
 Pensioen bij echtscheiding moeten verdelen?
 
 In het buitenland gewoond?  
 Periode niet of parttime gewerkt?  
 Pensioenopbouw onderbroken door werkloosheid of zorgverlof?  
 Hoogte franchise in uw pensioenregeling?
 
 Leeftijdsverschil tussen u en uw partner en gezamenlijk met pensioen?
 
 Aflossingsvrije-, belegging- of effectenhypotheek? Hypotheekrentevoordeel vervalt na 30 jaar
 
 Beperkt recht op sociale zekerheidsuitkeringen (AOW / ANW / WAO)
 

 

Pensioensysteem? Opbouw %-tage p.jr. Welk loon telt mee? Hoogte franchise? Pensioenpakket?


Wat kan Pensioen Adviesbureau Gerritsen voor u betekenen?

Wij leveren individueel maatwerk en houden rekening met actuele sociale en fiscale/juridische ontwikkelingen, uw levensloop, gezinssituatie, carrière, huidige voorzieningen, pensioenregeling en wensen.

Pensioenrapport: Uw inkomen tijdens pensionering?

< terug naar boven >


Pensioenregelingen met een hoge franchise

Een franchise is een drempel waarover u geen pensioen opbouwt. Dit bedrag van uw inkomen telt dus niet mee voor pensioenopbouw.

Een pensioenregeling kent een franchise omdat u in de toekomst een AOW-uitkering zult ontvangen. Dit wil echter niet zeggen dat de franchise in uw pensioenregeling exact gelijk is aan de door u te ontvangen AOW-uitkering.
 

AOW bedragen januari 2010 bruto per jaar Franchise in pensioenregeling 2010
Gehuwd per persoon €  8.871,- Minimale franchise pensioenregelingen € 12.673,-    
Alleenstaand € 12.899,- Welke franchise in uw pensioenregeling?

Pensioenrapport:

Uw inkomen tijdens pensionering?

< terug naar boven >