Levensloopregeling

Einde levensloopregeling in 2021

Op 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft.Tot 1 januari 2022 is een overgangsregeling van kracht. Uiterlijk 1 november 2021 wordt het levenslooptegoed uitbetaald.


Hoe zat dit ook aleweer?

De overgangsregeling maakt onderscheid tussen deelnemers die meer of minder dan € 3.000,- spaartegoed hebben op 31-12-2011.

Beschikt u nog over een levenslooptegoed? Hoe kiest u zorgvuldig de levensloopmogelijkheden en levensloopuitkering die goed aansluit op uw persoonlijke financiele situatie, doelstellingen en fiscaal juridische mogelijkheden?

PABG ontzorgt u in dit onderzoeks- en selectieproces.

De verschillende financiele gevolgen van de - fiscaal en juridische - mogelijkheden worden cijfermatig onderbouwd. Met u besproken. En zo kunt u eenvoudig en overzichtelijk een bewuste keuze maken.

Spaartegoed < € 3.000,-

Per 1 januari 2013 ineens opnemen. En over 80% van het tegoed Inkomstenbelasting betalen. 20% is dus vrij van Inkomstenbelasting. Over het gespaarde bedrag in 2012 moet wel volledig Inkomstenbelasting worden betaald.

Spaartegoed > € 3.000,-

Dan is er drie keuzemogelijken:

  1. Geheel of gedeeltelijk opnemen voor 01-11-2021. Het bestedingsdoel is vrij. Inkomstenbelasting over opname betalen. Let op de gevolgen voor inkomensafhankelijke toeslagen.De werknemer mag de tot 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting op het resttegoed in mindering brengen

  2. Bijstorten in uw pensioenregeling bij een pensioentekort (let op reglementaire mogelijkheden en fiscale aspecten)

  3. Laten staan en/of doorsparen tot 1 november 2021. Op 1-11-2021, of bij eerdere AOW-datum 1 dag voor de AOW-datum, of bij eerdere pensioendatum 1 dag voor de pensioeningang valt het resterende saldo ineens vrij. En wordt belast voor de Inkomstenbelasting. De werknemer mag de tot 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting op het resttegoed in mindering brengen

 

Advies over levensloop en pensioen- en inkomensplanning

Financieel plan maken?

Hebt u nog een spaartegoed op uw levenslooprekening? Wat is dan een goede keuze voor de besteding hiervan in relatie tot uw persoonlijke pensioenplanning?

Wat is uw pensioen en/of AOW-datum? Uw pensioendoelstelling? En welke pensioenreglementaire mogelijkheden hebt u nog?

Is er een pensioentekort en kunt u de levensloop nog in uw huidige pensioenregeling bijstorten? 

PABG ontzorgt u met een financieel plan.

Een financieel onderzoek naar uw inkomsten, vermogen, schulden en uitgaven nu en later. Integraal benaderd. Doorgerekend tot uw netto besteedbaar inkomen (overschot of tekort). En de toekomstige ontwikkeling daarvan.

Hiermee krijgt u inzicht en overzicht. Een geruststellende gedachte!

meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.