Levensloopregeling

Op 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft.

Tot 1 januari 2022 is een overgangsregeling van kracht.

Deze overgangsregeling maakt onderscheid tussen deelnemers die meer of minder dan € 3.000,- spaartegoed hebben op 31-12-2011.

Beschikt u nog over een levenslooptegoed? Hoe kiest u zorgvuldig de levensloopmogelijkheden en levensloopuitkering die goed aansluit op uw persoonlijke financiele situatie, doelstellingen en fiscaal juridische mogelijkheden?

PABG ontzorgt u in dit onderzoeks- en selectieproces.

De verschillende financiele gevolgen van de - fiscaal en juridische - mogelijkheden worden cijfermatig onderbouwd. Met u besproken. En zo kunt u eenvoudig en overzichtelijk een bewuste keuze maken.

Spaartegoed < € 3.000,-

Per 1 januari 2013 ineens opnemen. En over 80% van het tegoed Inkomstenbelasting betalen. 20% is dus vrij van Inkomstenbelasting. Over het gespaarde bedrag in 2012 moet wel volledig Inkomstenbelasting worden betaald.

Spaartegoed > € 3.000,-

Dan is er drie keuzemogelijken:

  1. Geheel of gedeeltelijk opnemen voor 01-01-2022. Het bestedingsdoel is vrij. Inkomstenbelasting over opname betalen. De werknemer mag de tot 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting op het resttegoed in mindering brengen

  2. Bijstorten in uw pensioenregeling bij een pensioentekort (let op reglementaire mogelijkheden en fiscale aspecten)

  3. Laten staan en/of doorsparen tot 1 januari 2022. Op 31-12-2021, of bij eerdere AOW-datum 1 dag voor de AOW-datum, of bij eerdere pensioendatum 1 dag voor de pensioeningang valt het resterende saldo ineens vrij. En wordt belast voor de Inkomstenbelasting. De werknemer mag de tot 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting op het resttegoed in mindering brengen


Recentelijk is tijdens Prinsjesdag september 2019 hieraan nog aandacht besteed. Lees hiervoor onze Prinsjesdagspecial onderaan de pagina bij "Stand van zaken Levensloopregeling".

Advies over levensloop en pensioen- en inkomensplanning

Hebt u nog een spaartegoed op uw levenslooprekening? Wat is dan een goede keuze voor de besteding hiervan in relatie tot uw persoonlijke pensioenplanning?

Wat is uw pensioen en/of AOW-datum? Uw pensioendoelstelling? En welke pensioenreglementaire mogelijkheden hebt u nog? Is er een pensioentekort en kunt u de levensloop nog in uw huidige pensioenregeling bijstorten? Zomaar een greep uit de onderzoeksvragen die u zich kunt stellen.

PABG ontzorgt u met een inkomensanalyse. Een inkomensanalyse is een onderzoek naar uw financiele situatie, wensen en doelstellingen. 

Oftewel: Uw inkomsten, vermogen, schulden en uitgaven. En hun onderlinge verband (risico's). Doorgerekend tot uw netto besteedbaar inkomen (overschot of tekort). En de toekomstige ontwikkeling daarvan.

Hiermee ontstaat een planbaar overzicht in absolute getallen. En daarop kunt u uw keuzes en mogelijkheden baseren voor het realiseren van uw inkomensdoelstellingen.

Een persoonlijk financieel plan. Nu en later. Daarop baseren wij onze adviezen. Een geruststellende gedachte!

contact

Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of wilt u advies over de besteding van uw levensloopsaldo?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.