WW-Uitkering

Uw werk- en financiële situatie verandert

Wanneer uw dienstbetrekking onvrijwillig wordt beeindigd, kunt u tijdelijk recht hebben op een inkomensaanvulling. De Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering).

Hoogte WW-uitkering

De eerste twee maanden bedraagt deze 75% van uw laatsverdiende salaris en daarna 70% van een maximum inkomen tot € 55.927 (cijfers 2019).

Dit betekent een maximale uitkering van € 39.149,- bruto per jaar.

Missie en visie

In de periode dat u een WW-uitkering ontvangt gaat u op zoek naar ander werk. Laat u zich bij- of omscholen, vraagt u een proefplaatsing aan om ervaring op te doen. Of begint u voor u zelf?

Inkomen nu en inkomen later

Uw financiele situatie verandert. Op korte en misschien ook op lange termijn. 

En bent u 2 jaar of langer in dienst geweest bij uw werkgever? Dan hebt u recht op een transitievergoeding.

Ook uw pensioenvooruitzichten zullen anders worden. En hoe zit dit met het inkomen voor uw partner bij uw overlijden voor, tijdens en na de WW-periode?

Pensioen vrijwillig voortzetten

Pensioen kunt u onder voorwaarden en gedurende een bepaalde periode vrijwillig voortzetten. Is dat mogelijk binnen uw pensioenregeling? En is dat een goed idee?

Geïnformeerd financiële keuzes maken

Overzicht en inzicht in de financiele gevolgen geeft rust. Daardoor kunt u goed geïnformeerd financiële keuzes maken.

Laat een financieel plan maken.

ww uitkering en inkomensgevolgen

WW-uitkering: Wat is er veranderd?


In de Werkloosheidswet is er enkele wijzigingen geweest de afgelopen jaren. Denkt u daarbij aan de volgende veranderingen:

Algemeen geaccepteerde arbeid

Voor mensen die per 1 juli 2015 in de WW komen, is al na een half jaar alle algemeen geaccepteerde arbeid passend (in plaats van na 1 jaar).

Uitkeringsduur verkort

Tussen 2016 en april 2019 is de maximale uitkeringsduur stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers kunnen in de CAO nog wel aanvullingsregelingen afspreken (tot 38 maanden aan te vullen). 

Opbouw van arbeidsverleden verloopt langzamer

De opbouw van het arbeidsverleden verloopt minder snel. De eerste 10 jaar van uw loopbaan bouwt u per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna een halve maand. Opgebouwde WW-rechten tot 2016 blijven staan. Ieder jaar arbeidsverleden staat voor 1 maand.

Vrijwillig WW-uitkering stopzetten

Sinds 1 april 2018 kunt u uw WW-uitkering vrijwillig tijdelijk stopzetten (let er wel op dat u dit binnen 6 maanden weer laat herleven anders vervalt het WW-recht) waarbij ook de duur van de WW-uitkering niet doortelt (was voorheen wel).


Verdienen en WW-uitkering?

Zodra u meer dan 87,5% van het WW-loon (dus het loon waarop UWV uw WW-uitkering heeft gebaseerd) verdient, stopt uw WW-uitkering, uiteraard voor zover de uitkeringsduur waarop u recht hebt nog niet is bereikt. Is dat minder dan ontrvangt u nog steeds een (kleine) WW-uitkering tot de voor u geldende maximale uitkeringsduur.

Einde WW-uitkering bereikt en geen inkomen?

Wanneer de WW-uitkering stopt en u hebt nog geen vervangend inkomen, dan kan de Wet Werk en Bijstand (WWB) gelden. Of vanwege uw situatie de IOW of IOAW.

WW

IOW en IOAW

1. Langere uitkering:

De eerste 2 maanden 75% laatste inkomen*
Daarna, 70% laatste inkomen*
 
2. Kortdurende uitkering (3-4 maanden):

De eerste 2 maanden 75% laatste inkomen*
Daarna, 70% laatste inkomen*
3. Eigen onderneming starten vanuit de WW

6 maanden met behoudt van uitkering -/- 29% (of lager vanwege lage winst)

Daarna, deeltijd / voltijd ondernemer

*Tot een maximum inkomen van (cijfers 2019) € 55.927,- waarvan 70% = € 39.149,-

meer informatie over de ww bij uwv


Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de WW uit

Op de website van het UWV leest u meer gedetailleerde informatie over de WW. En aan welke verplichtingen u dient te voldoen.

Er is ook een stappenplan beschikbaar.

Meer informatie...

meer weten over advies?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina