Ontslag & Transitievergoeding

Ontslagvergoeding heet voortaan transitievergoeding. Hoe werkt dit?

Bij ontslag is door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 vastgesteld op welke ontslagvergoeding een werknemer recht heeft.

Dit heet sindsdien een transitievergoeding.

Vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomt

​Transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, maar wel lager dan vóór 2020.

Hoogte

De hoogte is afhankelijk van het maandsalaris en de duur van het dienstverband en tot een maximum van (cijfers: 2020) € 83.000,- of meer indien het jaarsalaris hoger ligt:

  • 1/3e van het maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de 1e werkdag (evenredig indien dit korter is)


U kunt de hoogte van de transitievergoeding berekenen op:


wat is een transitievergoeding?

Transitie naar een nieuwe carrière


Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werk­nemer. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de transitie van werknemers naar een nieuwe carriére te vergemakkelijken.

Ontslag is het beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag.

Transitievergoeding min belasting is netto uitkering ineens

Fiscaal gezien wordt de transitievergoeding aangemerkt als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Dit betekent dat de werkgever loonbelasting en sociale premies inhoudt op de bruto transitievergoeding. En indien van toepassing eventueel gemaakte transitie- of inzetbaarheidskosten. 

U ontvangt na inhouding van deze bedragen uiteindelijk de netto transitievergoeding. Ineens.

Deeltijdontslag is gedeeltelijke transitievergoeding

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan in bijzondere omstandigheden sprake zijn van deeltijdontslag. Ook bij een dergelijk ontslag kan onder dezelfde voorwaarden recht bestaan op een transitievergoeding.

De berekening van de transitievergoeding vindt dan plaats over dat deel van het contract dat wordt beëindigd.

ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Na 2 jaar ziekte: WIA. Een transitievergoeding?


Wanneer een werknemer wordt ontslagen omdat de maximum duur van 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever is bereikt, is de werkgever tevens een transitievergoeding verschuldigd.

Slapend dienstverband?

Het komt in de praktijk voor dat dit soms niet gebeurt en het dienstverband zogenoemd "slapend" wordt gehouden. U blijft dan in dienst. En dus is geen transitievergoeding verschuldigd.

Compensatie transitievergoeding voor werkgevers bij WIA

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk een compensatie te vragen voor de tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 uitgekeerde transitievergoeding bij einde dienstbetrekking vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Lees meer...

gouden handdruk of stamrecht-BV?

Gouden handdrukken en stamrechten van voor 1 juli 2015?


Hebt u vóór 1 juli een ontslagvergoeding ontvangen? En deze vergoeding gestort in een gouden handdrukverzekering of gouden handdruk bankspaarrekening of stamrecht-B.V.?

Dan kunt u deze gouden handdruk / stamrecht nog steeds blijven uitstellen of periodiek laten ingaan volgens de oude belastingregels. En daarme belasting besparen en een goede inkomensplanning realiseren. 

Welke oplossing sluit goed aan op uw persoonlijke financiele situatie, doelstellingen en fiscale mogelijkheden?

Laat een financieel plan maken.

financieel plan maken?

Regisseer uw toekomst


Door de verandering in inkomen, pensioen en carriereperspectief is een nieuw financieel plan een handig hulpmiddel om uw toekomstplanning opnieuw te regisseren. Een geruststellende gedachte.

Overzicht en inzicht

Een financieel plan zorgt ervoor dat u een integraal overzicht krijgt van uw financiële situatie. Wij maken samen met u dit overzicht en geven inzicht in wat dit nu precies voor u betekent. Op basis van uw doelstellingen en risicobereidheid zorgen wij voor een passend advies waarmee u uw wensen kunt realiseren. Nu en later.


Helder en grondig: Een geruststellende gedachte

Helder en grondig voor het maken van bewuste keuzes. Zoals voor het uitkeren van uw transitievergoeidng, gouden handdrukverzekering of gouden handdrukrekening en stamrecht-BV.

Meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? 

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina