Komt jouw lijfrente vrij?

Komt jouw lijfrente vrij? 


Heb je lijfrentekapitaal opgebouwd en komt deze binnenkort vrij? Dan is het moment aangebroken om een keuze te maken voor jouw uitkerende lijfrente. Kies je voor een vaste lijfrente of een lijfrente uitkering beleggen? Wij helpen jou kiezen voor de oplossing die goed aansluit op jouw wensen en financiele situatie.

In dit artikel vertellen wij jou meer over jouw vrijvallende lijfrente en de mogelijkheden van een lijfrente uitkeren of lijfrente uitstellen vast of beleggen.

Vaste lijfrente of lijfrente beleggen?


Hebt je een lijfrentekapitaal opgebouwd en wil je uitkeren of uitstellen? Dan kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 1. Lijfrente uitkeren vast
 2. Lijfrente uitkering beleggen, ook wel variabele lijfrente genoemd
 3. Lijfrente uitstellen tegen een vaste of variabele rente
 4. Lijfrente uitstellen beleggen

Vaste lijfrente uitkering
Bij een vaste lijfrente uitkering krijg je wat je hebt afgesproken. Je bent op het aankoopmoment afhankelijk van de dan geldende waarde en de rentestand die gedurende de uitkeringsperiode of uitstelperiode hetzelfde blijft. Nu de rente laag staat zie je dat terug in de hoogte van jouw lijfrente uitkering (of uitstel): Die kan lager zijn dan verwacht.

Lijfrente beleggen
Bij een beleggingslijfrente heb je de mogelijkheid om door te beleggen met je lijfrentekapitaal. Dit kan bij de lijfrente uitkering of wanneer je ervoor kiest jouw lijfrente uitkering nog even uit te stellen.

Hoe werkt lijfrente uitkeren beleggen?

In het eerste jaar van uitkeren wordt de uitkering vastgesteld. Van het lijfrentekapitaal koop je eenheden (stuks) aan. Het daarop volgende jaar wordt dit herberekend aan de hand van de waarde van de beleggingsportefeuille op dat moment. Dus van de gerealiseerde beleggingsresultaten (koers maal aantal eenheden). 

Een voorbeeld:

Tabel 1: Bedragen in € op jaarbasis bruto

  Lijfrente
vermogen
Uitkerings-duur Reken-rendement (reken-rente)* Aantal eenheden Koers Uitkering
(koers X eenheden)
1e 100.000 10 jaar Eenmalig bij start stel, 0% 100.000 1,00 10.000
2e 80.500 - - 80.500 / 90.000 0,8944 8.944
3e  Enzovoort tot einddatum

*In de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting (Artikel 2a, lid 2c) is vastgelegd dat de hoogte van de variabele lijfrente uitkering uitsluitend mag worden beinvloed door het feitelijk behaalde beleggingsrendement en de rekenrente die ten tijde van het ingaan van de lijfrente als rekenrendement is gehanteerd. 

Uitleg:
Stel je hebt een lijfrentekapitaal van € 100.000,- en wenst deze in 10 jaar uit te keren. Het rekenrendement is 0,00% en bestaat uit 100.000 uitkeringseenheden van € 1,-.

 • elk jaar worden er een vast aantal beleggingseenheden verkocht;
 • in dit voorbeeld worden 10.000 eenheden per jaar verkocht;
 • 100.000 eenheden in 10 jaar uitkeren;
 • in het eerste jaar is de koers € 1,00 en worden er 10.000 eenheden uitgekeerd
 • de uitkering in jaar 1 bedraagt dan: 10.000 x € 1,00 is € 10.000,-;
 • na één jaar wordt de waarde van een eenheid opnieuw vastgestelt;
 • de eenheid 10.000 blijft ieder jaar gelijk;
 • stel dat de beleggingen zijn gedaald en de waarde van portefeuille is € 80.500,-;
 • het aantal resterende eenheden is na 1 jaar uitkeren 90.000 (100.000 - 10.000);
 • de waarde van één uitkeringseenheid is dan: 80.500 / 90.000 = €  0,89;
 • in jaar twee ontvang je: 10.000 x € 0,89 is € 8.900,-;
 • in jaar drie en verder wordt dit herhaald. 


Wat zijn de kenmerken van een variabele pensioenuitkering?


Hogere of lagere pensioenuitkering


Zoals je ziet wisselt een lijfrente uitkering beleggen ieder jaar en kan dus hoger, maar ook lager uitvallen. In het laatste geval is het belangrijk dat jouw bestedingspatroon deze schommelingen kan opvangen en of jij daartoe ook bereid bent? Wil jij je levensstijl wel verlagen of in hoeverre? Anders past een vaste lijfrente uitkering misschien beter bij jou.

Doorbeleggen

Bij een variabele lijfrente uitkering wordt jouw lijfrentekapitaal door belegd. Je hebt soms een keuze uit een beleggingsprofiel (defensief, neutraal, offensief) bij aanvang. Daarin verschillen aanbieders onderling. 

Bij een lijfrente uitkering beleggen spelen naast de verhouding risico en rendement ook de beleggingskosten een belangrijke rol. Deze kunnen soms hoog zijn. Weest daar alert op.

Laat onderzoeken wat goed past bij jou risicobeleving, bestedingspatroon en weerstandsvermogen om tegenvallers op te kunnen vangen.

Wat is nodig om te kiezen voor een vaste of variabele lijfrente uikering?


Inzicht en overzicht in jouw financiele situatie.

Wat zijn jouw?

 • pensioeninkomsten;
 • uitgaven; en
 • vermogen.


Welke impact heeft de vaste lijfrente uitkering en beleggingslijfrente voor jou financiele situatie? Is het voor jou passend en verantwoord om voor de lijfrente uitkering beleggen te kiezen en zo ja, welke aanbieder past goed bij jou?

Dit geldt ook voor jouw eventuele pensioenkapitaal en het aanschaffen van een vaste pensioenuitkering of variabele pensioenuitkering.

Wij helpen jou kiezen voor de lijfrente uitkering vast of lijfrente uitkering beleggen?


Wij kunnen jou helpen bij het krijgen van dit inzicht, het onderzoeken, selecteren en aanschaffen van de vaste lijfrente uitkering of lijfrente uitkering beleggen.

Als gecertificeerd Financieel planner en erkend Register Pensioenadviseur zorgen wij voor een grondig en helder advies.

Neem direct contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Welke fiscale spelregels gelden er ook alweer?

Welke uitkering je kunt aankopen is afhankelijk van de fiscale spelregels. Dit is in de loop van de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Wij geven een overzicht:

 • Pre-Brede-Herwaardering (oud regime) tot 16-10-1990 (premie) of 1992 (koopsom)
  Uitkering, begunstiging en hoogte vrij te kiezen mits vallend onder overgangsrecht.

 • Brede-Herwaardering (na oud-regime) van 1992 tot 2001
  Zie tabel hieronder.

 • IB-2001 (na Brede-Herwaardering) vanaf 2001 (en tot 2006 overbruggingslijfrente)
  Zie tabel hieronder.

 • Vanaf 01-01-2014
  Beweegt mee met de AOW-leeftijd. 

Lijfrentevormen en voorwaarden bij lijfrente na 2001
(vraag naar specifiecke voorwaarden vanwege verschillende regimes)
  Ingangsdatum (plus redelijke termijn****) Looptijd Maximale uitkering 2021
Overbruggingslijfrente* Vrij te kiezen. Keuze: Tot ingang pensioen, 65 jaar of AOW-datum € 63.288,- bruto per jaar
Tijdelijke oudedagslijfrente Uiterlijk 65** jaar of het jaar waarin bereiken AOW-datum of uiterlijk binnen 5 jaar daarna Minimaal 5 jaar € 22.443,- bruto per jaar
Oudedagslijfrente Uiterlijk 65** jaar of in het jaar waarin bereiken AOW-datum of uiterlijk binnen daarna Levenslang
20 jaar (bancair)
Onbeperkt
Nabestaandenlijfrente Direct na overlijden verzekerde of datum waarop recht op ANW-uitkering nabestaanden vervalt Tijdelijk of levenslang. 1%-sterftekans of minimaal 5 jaar*** of levenslang of 
20 jaar (bancair)
Onbeperkt

*Voor 01-01-2006 en tot einddatum (en afhankelijk van voortzetting premiebetaling).
**Afhankelijk van het fiscaal regime waarin opbouw < 2014
***Afhankelijk van bloed- of aanverwantschap erflater (familie, partner, kinderen, overige begunstigden)
****Redelijke termijn aankoop lijfrente: Bij in-leven-zijn aankoop uitkering uiterlijk op 31-12 van het jaar volgend op jaar van expiratie. Bij overlijden uiterlijk op 31-12 van het tweede jaar na expiratie.


Lijfrente uitkering na overlijden?


Bij de keuze voor de lijfrente spreek je meteen af wat er met de lijfrentetermijnen moet gebeuren na jouw overlijden. 

Verzekerde lijfrente uitkering
Bij een verzekerde lijfrente kiest je een overgangspercentage (0%, 70% of 100%) van de uitkering na uw overlijden voor jouw partner. En ter voorkoming van vermogensverlies - voordat de lijfrentestorting is uitgekeerd en jullie beiden zijn overlijden - eventueel een contraverzekering voor vermogensovergang naar jouw kinderen.

Bancaire lijfrente uitkering
Standaard zijn de wettelijke erfgenamen de gerechtigden van de uitkering na jouw overlijden. De uitkering loopt ongewijzigd door. Of aan de ergenaam zoals je in jouw testament hebt bepaald. 

Meer weten?

Advies nodig over jouw lijfrente uitkeren of uitstellen vast of belggen?


Wij kunnen jou helpen bij het krijgen van het inzicht dat nodig is voor het maken van een bewuste keuze over jouw lijfrente uitkering. 

Als gecertificeerd Financieel planner en erkend Register Pensioenadviseur zorgen wij voor een grondig en helder advies.

Neem direct contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina