Levensloopregeling

Einde levensloopregeling in 2021

Op 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Tot 1 januari 2022 is een overgangsregeling van kracht indien u een saldo had van € 3.000,- of meer.

Standaard valt het levenstegoed verplicht vrij wanneer de AOW-datum of pensioendatum wordt bereikt. Vanwege het vervallen van de levensloopregeling is dit nu uiterlijk 1 november 2021 geworden. De meeste deelnemers hebben via hu levensloopuitvoerder al bericht gehad over deze maatregel en de financiele en fiscale gevolgen.

Wat gebeurt er als u niets doet?


Het tegoed valt vrij op 1 november 2021. Het tegoed is dan belast in de Loonbelasting. Hierbij maakt het verschil welke leeftijd u hebt:

 • Op 1 januari 2021 jonger dan 61 jaar?
  • Tegoed belast als inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking
 • Op 1 januari 2021 ouder dan 61 jaar?
  • Tegoed belast als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking


Het verschil tussen beide is de toe te passen Loonbelastingtabel en de uiteindelijke arbeidkorting.

Er is geen premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering verschuldigd over het levenslooptegoed, mits het tegoed niet eerder dan op 1 november 2021 wordt opgenomen. Gebeurt dat wel? Dan dient de werkgever en niet de levensloopuitvoerder het tegoed uit te betalen.
     Hierdoor is de werkgever inhoudingsplichtig en dient wel premie werknemersverzekering en zorgverzekeringswet ingehouden te worden. Dat is nadelig voor de rekeninghouder.

Inkomstenbelasting


Wat zijn de fiscale en financiele gevolgen van de uitbetaling van het levenslooptegoed?

 • Er wordt geen rekening gehouden met de gevolgen van de heffingskortingen, maar pas bij de aangifte Inkomstenbelasting over het jaar van de uitkering wordt dit verrekend.
 • Het hogere inkomen vanwege de vrijval van het levenslooptegoed kan leiden tot:
  • hogere of lagere heffingskortingen, meestal een lagere heffingskorting en dus hogere Inkomstenbelasting
  • terugbetalen van Toeslagen zoals: Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag en andere regelingen (Kindgebonden budget)
 • Na uitbetaling valt het tegoed in het vermogen en volgt Box 3-heffing indien de vrijstelling wordt overschreden want de peildatum daarvoor is 1 januari ieder jaar


Tips!


Wij hebben de volgende tips voor u wanneer uw levenslooptegoed vrijvalt in 2021:

 • Investeer in uw inkomen oude dag en creeer een aftrekpost: Gebruik de jaar- en reserveringsruimte (mits aanwezig) voor een lijfrente-aftrek
 • Doteer aan de Oudedagsreserve (voor ondernemers met een Eenmanszaak, V.o.f., Maatschap) voor een extra belastingvoordeel
 • Optimaliseer pensioen binnen de mogelijkheden van uw pensioenregeling en laat de Levensloop rechtstreeks daarnaar overmaken
 • U hebt meer te besteden door de uitbetaling. Denk na over een vervolginvestering zoals:
  1. Verlagen eigen woningschuld (of omzetten hypotheek)
  2. Verduurzaming eigen woning
  3. Extra storten in spaarhypotheekverzekering of -rekening en looptijd verkorten


Onze adviezen onderbouwen wij altijd met een financieel plan, dan beslist u beter.

 • Investeer in een financiel plan met het extra budget uit de levensloop.

Financieel plan maken?

Een compleet financieel overzicht van uw inkomen, vermogen en uitgaven, nu en later? Hiermee krijgt u het inzicht dat u helpt grip te krijgen op alle financiele vragen. Een gerustellende gedachte!

Lees meer op:

meer weten over een Financieel plan maken?

Neem dan contact met ons op.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina