Wet Verbetering Poortwachter

Werkgevers en werknemers zijn gedurende de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor het verzuimproces.

En de terugkeer naar het arbeidsproces.

Het verzuimproces valt onder regie van Wet Verbetering Poortwachter.

En ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Planning Bedrijf / Werknemer Arbo-dienst
dag 1 Werknemer meldt zich ziek  
  Beoordelen ziekmelding (kort / lang)  
4 dagen Ziekmelding aan Arbo-dienst Ziekmelding ontvangen
    Beoordeling Arbo-dienst
6 weken Probleemanalyse / advies mogelijkheden Opstellen probleemanalyse/advies
Vanaf week 8 Maken plan van aanpak re-integratie  
  Aanpassen eigen werk / Ander werk?  
  Uitvoeren plan van aanpak Arbo-dienst voert re-integratie uit. En periodieke evaluatie voortgang.
 52 weken Eerstejaarsevaluatie Arbo-dienst maakt oordeel op. En verder re-integratie en evaluatie voortgang
 91 weken Re-integratieverslag  Actueel oordeel. Eindevaluatie. Re-integratieverslag
93 weken WIA-aanvraag? UWV toetst het plan van aanpak en de reïntegratie-inspanningen

 

collectief inkomensadvies

Bent u geinformeerd?

 

Er is verschillende wettelijke verplichtingen op het gebied van de factor arbeid.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Arbowetgeving (Sinds 1 juli 2017 nieuwe wetgeving)
  • Wet Poortwachter
  • Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • CAO-verplichtingen (indien relevant)
  • Ect.


Inzicht en overzicht


Met een integrale benadering profiteert uw onderneming meteen van de voordelen van verzuimregie.

Adviseur Inkomen

Een collectief inkomensadvies kan uw organisatie, uw mensen en de factor arbeid veel opleveren.

Voor advies over uw verzuimoplossingen gaat u naar een gecertificeerd adviseur Inkomen.

Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd adviseur Inkomen. Voor een heldere en grondige beantwoording van uw onderzoeksvragen. Betrokken en persoonlijk.

Werkwijze in het kort

Aansluitend op uw adviesvraag stellen wij een opdrachtbeschrijving en plan van aanpak op.

Wij maken een lijst van werkzaamheden en  verwachte tijdsbesteding met daarbij de kosten voor het project.

Zodoende hebt u vooraf inzicht in onze aanpak en de prijs van onze dienstverlening.

meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina