Verzuim en WIA

Grip op ziekteverzuim? 


Een adequaat verzuimproces bespaart verzuimkosten. En ontzorgt uw onderneming bij verzuimtrajecten. 


Wat heeft uw ondereming nodig? 


Een integraal overzicht van de wettelijke regelingen als vertrekpunt om te bouwen aan uw optimale verzuimproces. Passend voor uw organisatie. 


Onderzoeksvragen verzuimproces


Waaraan kunt u denken bij een collectief inkomensadvies?

 • Wat zijn de wettelijke regelingen en andere verplichtingen?
 • Hoe is dit in onze organisatie geregeld? Voldoen wij?
 • Wat is nodig om onze doelen te bereiken?
 • Hoe kan onze organisatie daarop goed inspelen?
 • Welke marktpartijen kunnen mijn ondernemening daarbij ondersteunen?

 

ziekteverzuim?

Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat u als werkgever binnen uw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Werkgevers met personeel in dienst (ook uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires, inhuurkrachten ect.) zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Een Arbobeleid bestaat uit:

 • RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en plan van aanpak
 • Basiscontract Arbodienstverlening of Bedrijfsarts
 • Preventiemedewerker
 • Bedrijfshulpverlener
 • Voorlichting over veilig en gezond werken
 • Toegang hebben tot arbodeskundige (Bedrijfsarts of Arbeidhygiënist)
 • Mogelijkheid tot periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)


Cijfers arbeidsongevallen en beroepsziekten


Op dinsdag 17 april 2018 publiceerde de Inspectie SZW het rapport de Staat van arbeidsveiligheid, de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Download de Infographic hier.

Loondoorbetalingverplichting


Werkgevers en werknemers zijn gedurende de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor het verzuimproces. En de terugkeer van de werknemer naar het arbeidsproces.

Gedurende de eerste twee jaar is er een loondoorbetalingsverplichting. Minstens voor 70%.

In CAO-'s kan zijn afgesproken dat dit in totaal (2 jaar) 170% is. Bijvoorbeeld het eerste jaar 100%. En het tweede jaar 70%.

Ook start de verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding? Doel is terugkeer naar de werkplek


Het doel in de eerste twee ziektejaren is terugkeer naar de werkplek. Re-integratie genoemd. Dit kan in de eigen functie met minder uur, met een aangepaste werkplek of door ander werk al dan niet extern.

Enkele procedures:


Na twee jaar ziekte geen - volledige - werkhervatting?


Is de werknemer na 104 weken nog steeds ziek? Dan volgt er een medisch en arbeidskundig onderzoek bij het UWV naar de arbeidscapaciteit van de werknemer. En zal de werknemer mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een WIA-uitkering.

Is er voldoende gedaan gedurende de eerste 2 jaren van het verzuimproces? Of wordt de loondoorbetalingverplichting verlengd? Dat noemt men een loonsanctie. Weet u of uw onderneming weleens een loonsancties heeft gekregen?
 

collectief inkomensadvies

Bent u goed geinformeerd?

 

Er zijn verschillende wettelijke verplichtingen op het gebied van de factor arbeid.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Arbowetgeving (Sinds 1 juli 2017 nieuwe wetgeving)
 • Wet Poortwachter
 • Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • CAO-verplichtingen (indien relevant)
 • Verplicht gestelde pensioenfondsen
 • Ect.


Inzicht en overzicht


Met een integrale benadering profiteert uw onderneming van de voordelen van verzuimregie.

Adviseur Inkomen

Een collectief inkomensadvies kan uw organisatie veel opleveren.

Voor advies over uw verzuimoplossingen gaat u naar een gecertificeerd adviseur Inkomen. Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd adviseur Inkomen.

Voor een heldere en grondige beantwoording van uw onderzoeksvragen. Betrokken en persoonlijk.

Werkwijze in het kort

Plan van aanpak

Aansluitend op uw adviesvraag stellen wij een opdrachtbeschrijving en plan van aanpak op.

Wij maken een lijst van werkzaamheden en  verwachte tijdsbesteding met daarbij de kosten voor het project.

Zodoende hebt u vooraf inzicht in onze aanpak en de prijs van onze dienstverlening.

meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies?


Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina