Pensioencommunicatie

Wet Pensioencommunicatie werkgever

Steeds vaker krijgen wij van werkgevers de vraag hoe wij hen kunnen ondersteunen bij de Wet Pensioencommunicatie?

Onder deelnemers is steeds meer behoefte aan persoonlijk contact over hun financiële situatie en over pensioen in het bijzonder.

Wij helpen MKB werkgevers bij het uitvoeren van de Wet Pensioencommunicatie. En zorgen voor overzicht en inzicht.

pensioencommunicatietool

Pensioen(on)bewust?

Werknemers zien hun werkgever als eerste aanspreekpunt voor pensioenzaken.

Een mooi feit want u kunt úw werknemers daarmee uitstekend helpen. Bovendien levert u als werkgever eenvoudig een positieve bijdrage aan het pensioenbewustzijn van uw werknemer(s). Goed geïnformeerde werknemers hebben handelingsperspectief én zijn productiever. Een win-win-situatie. En u voldoet meteen aan de wettelijke informatieverstrekking over pensioen.

Praktisch en doelgericht.

Tijdig informeren en activeren


Wet Pensioencommunicatie

Het doel van de Wet Pensioencommunicatie is dat iemand weet hoeveel pensioen men kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening.

Daarnaast moet pensioencommunicatie de deelnemer laten zien welke keuzemogelijkheden er zijn.

Pensioenuitvoerders moeten pensioenoverzichten aanbieden in het 1-2-3-format. Er zijn dan drie lagen van informatie.

Pensioen-1-2-3: Hoe is uw pensioen geregeld?

Pensioen 1-2-3 biedt een deelnemer gelaagde informatie over de pensioenregeling. De deelnemer bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij/zij de informatie tot zich neemt: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3). De gelaagde opzet van Pensioen 1-2-3 komt het best tot zijn recht in digitale vorm. 

De Wet Pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 ingegaan. De toepassing is met ingang van 1 juli 2016 van kracht geworden. En sinds juli 2017 ook voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.

Van werkgever wordt het volgende verwacht

 1. Binnen 3 maanden informeren
  Nieuwe deelnemers binnen 3 maanden worden geïnformeert over de kenmerken van de pensioenregeling en uitvoering

 2. Wijziging situatie: Gevolgen?
  Deelnemers worden geïnformeerd over de persoonlijke situaties die van werknemer een actie vereisen. Bijvoorbeeld wisseling werkgever, samenwonen en ziekte/arbeidsongeschiktheid en keuzes binnen de pensioenregeling.

 3. Meer informatie?
  Waar de werknemer informatie kan halen (pensioenuitvoerder en pensioenregister).

 4. Tijdig verstrekken
  Tijdig gegevens worden verstrekt aan de pensioenuitvoerder

 

Tools voor de pensioencommunicatie

De Pensioencommunicatietool is een online hulpmiddel dat u als werkgever ondersteunt bij het voldoen aan de wettelijke pensioencommunicatieverplichtingen. Volledig op maat voor uw pensioenregeling en organisatie.

Inhoud van de pensioencommunicatietool?

 • Lopende pensioenregeling 
 • Up-to-date houden 
 • Pensioen Laag 1, 2 en 3
 • Informatie pensioengevolgen bij o.a. in-/uit dienst, trouwen, kinderen, pensionering ect. 
 • Pensioenplanner en persoonlijke adviseur


Checklist Pensioenfederatie nieuwe werknemer in dienst

Op de website van de Pensioenfederatie is ook een handige checklist te vinden die u kan ondersteunen bij het arbeidsvoorwaardengesprek met de nieuwe medewerker.

pensioenbijeenkomst

Persoonlijk en betrokken


Een pensioeninformatiebijeenkomst brengt het onderwerp pensioen effectief onder de aandacht. Het vergroot de betrokkenheid. Wekt interesse. En verhoogt het pensioenbewustzijn. Zo krijgt de werknemer nog meer inzicht. 

Hulpmiddel bij besluitvorming over wijzigingen

Pensioenbijeenkomsten zijn bij uitstek geschikt om medewerkers te betrekken bij het besluitvormingsproces van een wijziging of nieuwe pensioenregeling. Of om (nieuwe) medewerkers doorlopend te informeren over de pensioenregeling.

Bij een fusie, overname of harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Wettelijke wijzigingen. Enzovoort.

pensioenkeuzes zo gemaakt

Financieel plannen

Er is op pensioendatum in het algemeen - afhankelijk van uw pensioenreglement - de volgende keuzemogelijkheden:

 • Gelijkblijvend of variabele pensioenuitkering (bij premieovereenkomsten)
 • Tijdelijk hoger en daarna lager ouderdomspensioen. Of andersom
 • Wel of geen partnerpensioen na pensioendatum
 • Omruilen van een gedeelte ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen
 • Omruilen van een gedeelte partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen
 • Shoppen met pensioenkapitaal uit beschikbare premie pensioen


U kunt zich voorstellen dat overzicht en inzicht nodig is voor elk besluitvormingsproces. 

Persoonlijk Financieel Overzicht. Wel zo handig!

Met behulp van een (verkort) Persoonlijk Financieel Overzicht kunnen bewuste keuzes worden gemaakt.

Financiële planning voor uw medewerkers ontzorgt bij het maken van impactvolle beslissingen, zoals bij pensioenkeuzes. Een geruststellende gedachte. En een zeer gewaardeerde toegevoegde waarde van uw goed werkgeverschap.

Meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies?

Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina