Onderzoek aansluiting pensioenfonds

De bedrijfstak waarin uw onderneming werkzaam is kan met zich meebrengen dat een pensioenovereenkomst voor uw werknemers van rechtswege (artikel 2, lid 2 Pensioenwet) tot stand komt.

Dit betekent dat de werknemer automatisch deelneemt aan een pensioenregeling die van toepassing is verklaard op de bedrijfstak  op grond van CAO e/o Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

En dat pensioenpremies verschuldigd zijn (in rechte afdwingbaar) en indien relevant met terugwerkende kracht (van 5 tot soms wel 20 jaar).

Er wordt dan ook wel gesproken over een Bedrijfstakpensioenfonds. Kortweg: BPF, vervat in de Wet verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds 2000 en verdere regelgeving.

onbekend en complex (juridisch) terrein

In de praktijk komt het voor dat een onderneming, werkgever en/of (nieuwe) bestuurder onbewust geen weet heeft van een eventueel op de onderneming van toepassing zijnde Bedrijfstakpensioenfondsregeling. 

Eenvoudigweg omdat de onderneming hierover niet is geadviseerd, het bij bedrijfsovername niet is gesignaleerd (Due Diligence onderzoek) of tussentijdse wijziging van de werkzaamheden binnen de onderneming onder een verplicht gesteld pensioenfonds vallen of tussentijdse wijzigingen in de verplichtingstellingbeschikking van een pensioenfonds!

Soms heeft de onderneming zelf een pensioenregeling getroffen bij een (andere) pensioenuitvoerder. Het hebben van een eigen regeling ontslaat uw onderneming in beginsel niet tot aansluiting bij een BPF. Er kan wel sprake zijn van een - verzoek tot - vrijstelling van deelneming. Maar als dat niet zo is, zal er een oplossing gevonden moeten worden.

Veelal wordt verplichte aansluiting op enig moment gesignaleerd. En ontvangt uw onderneming een aanschrijving / inventarisatieformulier van het pensioenfonds met het verzoek daarop (verplicht) te reageren. Bedrijfstakpensioenfondsen doen zelf namelijk ook onderzoek of een onderneming wel/niet bij het pensioenfonds is aangemeld.

Het ontvangen van de aanschrijving / het inventarisatieformulier wil nog niet altijd zeggen dat de vermeende aansluiting per definitie terecht is. Een BPF voert namelijk geen uitgebreid onderzoek uit.

santies en gevolgen

Niet reageren van de onderneming op het verzoek van een Bpf is in het uiterst geval een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW).

Een pensioenfonds is gerechtigd ambshalve (=geschatte) een nota op te leggen. Deze nota kan door middel van een dwangbevel (artikel 21 Wet Bpf) plus boete worden ingevorderd.

En tot slot kan er sprake zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder (Bestuurdersaansprakelijkheid) waardoor de bestuurder tot in prive de premies en boete verschuldigd is (artikel 23 Wet Bpf).

Het is daarom zaak op een verzoek van een BPF tijdig, zorgvuldig en professioneel te reageren.

Bpf werkingssfeer onderzoek

Beter is het om de aanschrijving voor te zijn. En gedegen onderzoek te laten doen of er voor uw onderneming wellicht een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is of kan zijn. En per wanneer (vanwege de terugwerkende kracht)?

Wij noemen dat een "BPF werkingssfeer onderzoek".

Een dergelijk onderzoek blijft relevant gelet op wijzigingen van werkzaamheden die zich binnen uw organisatie kunnen voordoen. Of zelfs wijzigingen die zich in de verplichtstellingbeschikking (van het Pensioenfnds) kunnen voordoen waardoor er ineens een aansluitingseis kan ontstaan.

Pensioen Adviesbureau Gerritsen kan u van dienst zijn met:

  • (Periodiek) Onderzoek of BPF op uw onderneming van toepassing is (werkingssfeer en werkzaamheden in eerste instantie)
  • Onderzoek of aanschrijving van BPF terecht is (werkingssfeer in tweede instantie)
  • Onderzoek of vrijstelling van deelneming onder voorwaarden mogelijk is

contact

Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of wilt u advies?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina