Bedrijfsovername en pensioen audit

Pensioen bij bedrijfsovername: Due diligence onderzoek


Bij een bedrijfsovername wilt u natuurlijk weten welke financiele verplichtingen u allemaal van de verkoper overneemt. Dus bent u ook geinteresseerd in de pensioensituatie van de over te nemen onderneming.

Sommige verplichtingen blijken echter niet altijd uit de Balans en Winst&Verliesrekening. Zoals de pensioenverplichting. Een vaak vergeten onderwerp dus.

Voorkom verassingen achteraf


U wilt de garantie dat de pensioenovereenkomst door de verkopende partij met haar werknemers goed is nagekomen en is onderhouden. Want u wilt niet voor verassingen komen te staan.

Bijvoorbeeld dat de overgenomen ondeneming al jaren verplicht had moeten deelnemen bij een pensioenfonds! En dit pensioenfonds met terugwekende kracht de premies bij u in rekening brengt.

Dat een pensioenverplichting om grote bedragen kan gaan hoeven wij u waarschijnlijk niet te vertellen. Daarom is het slim om een pensioen-due-dilligence-onderzoek te doen voordat u het bedrijf overneemt.

Pensioenverplichting gaat mee over


De overnemer koopt ook de pensioenverplichting mee. Dit kan als een langlopende verplichting worden beschouwd. Omgeven door een veelheid aan wetgeving. De soort ovename en de situatie bepaalt vervolgens hoe er met het pensioenvraagstuk dient te worden omgegaan.

Er zijn de volgende soorten bedrijfsovernames:

 • Bedrijfsovername via aandelenoverdracht
 • Activa-passiva-transactie
 • Juridische fusie


De volgende stap is de beoordeling van de feitelijke pensioensituatie bij de contractspartijen. En de daaraan gerelateerde financiele verplichtingen.

wetgeving bij bedrijfsovername

De hoofdregel is dat rechten en verplichtingen overgaan op de overnemende onderneming. Dat geldt echter niet indien er sprake is van een Bedrijfstakpensioenfonds.

Afhankelijk van de pensioensituatie bij de betrokken contractpartners zijn er verschillende uitkomsten denkbaar. De stappen daarna zijn het beoordelen van de situatie en de financiele consequenties.

bedrijfsovername via aandelenoverdracht

Hierbij gaan de aandelen van de onderneming over van de verkoper naar de koper. Er is derhalve sprake van een nieuwe eigenaar van de onderneming.

De arbeidsrechtelijke situatie tussen werkgever en werknemer wijzigt niet. De pensioenovereenkomst blijft intakt.

Activa-passiva-transactie

Dit is een bedrijfsovername waarbij alle bezittingen en schulden worden overgenomen. Ook de werknemers gaan over. En daarmee de rechten en plichten (artikel 7:633 BW).

Dit betekent dat de overeengekomen arbeidsvoorwaarden overgaan op de verkrijger (koper), mits:

 1. De overgedragen onderneming heeft geen pensioenregeling. De overnemende onderneming wel.
  De pensioenregeling geldt dan ook voor de overgedragen werknemers (artikel 9 Pensioenwet)

 2. De overgedragen onderneming heeft wel een pensioenregeling. De overnemende onderneming ook, maar is aangesloten bij een verplicht Bedrijfstakpensioenfonds.
  De pensioenregeling van het verplichte Bedrijfstakpensioenfonds geldt ook voor de overgedragen werknemers (artikel 7:644, lid 1, onderdeel b BW).

 3. De overgedragen onderneming heeft wel een pensioenregeling, maar er wordt afgeweken bij CAO
  Indien de sociale partners afspraken maken over de pensioensituatie bij overgang van de onderneming, dan mag worden afgeweken van de wettelijke situatie. De pensioenregeling hoeft niet te worden gehandhaaft (artikel 7:664, lid 1, onderdeel c BW). Dit moet wel bij CAO worden vastgelegd.


Juridische fusie

Hierbij worden twee ondernemingen (B.V.-en) samengevoegd tot een nieuwe ondeneming.

Beide ondernemingen worden dus opgeheven. De akte van overdracht zal vermelden of het een juridische fusie betreft of niet.

Bij een juridische fusie gelden dezelfde regels als bij een activa-passiva-transactie.

pensioen-due-diligence!

Bij een overname of fusie hoort een Pensioen-Due-Diligence. Een grondig pensioenonderzoek (laten) instellen om na te gaan wat de feitelijke en actuele pensioensituatie is bij de contractspartijen. Met andere woorden: Financieel risicomanagement is weten wat u oveneemt. 

Hierbij kunt u denken aan de volgende onderzoeksvragen:

 • Is er sprake van een pensioenovereenkomst?
 • Wat is de (oorspronkelijke) grondslag van de pensioenovereenkomst?
 • Is de juiste grondslag van de pensioenovereenkomst gekozen? Lees meer: Onderzoek Pensioenfonds
 • Om welk type pensioenregeling gaat het?
 • Wat is de contractsduur van de pensioenuitvoeringsovereenkomst?
 • Welke contractuele verplichtingen en - toekomstige - financiele risico's zijn er?
 • Aan welke werknemers is de pensioentoezegging gedaan? En is dit volledig nagekomen?
 • Wat is de eigen bijdrage van de deelnemers en waarop is deze bijdrage gebaseerd?
 • Zijn de afspraken uit het contract met de pensioenuitvoerder nagekomen en betaald?
 • Kan - waar relevant - de pensioenregeling geharmoniseerd worden?
 • Wat is de rol van de ondernemingsraad?
 • Is waardeoverdracht van de pensioenrechten een (on)verstandige keuze?


Meer weten over pensioen-due-diligence?

Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of wilt u advies over een pensioen-due-dilligence?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina