Advies collectief pensioen

Pensioenadviseur voor collectief pensioen


U bent MKB werkgever en zoekt een collectieve pensioenregeling voor uw werknemers?

Wij zijn Register Pensioenadviseur gevestigd in Duiven en geven MKB werkgevers onafhankelijk pensioenadvies over alle aspecten van de collectieve pensioenregeling voor uw werknemers. 

Ons pensioenadvies is grondig en helder. U kunt van ons een persoonlijke en betrokken aanpak verwachten.

Pensioen is een aantrekkelijke secundaire voorwaarde


Iedere ondernemer die personeel aanneemt krijgt ermee te maken: De collectieve pensioenregeling voor uw werknemers. Pensioen is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. En kan uw werknemers binden, boeien en behouden. En nieuw personeel aantrekken.

Pensioen is uitgesteld salaris met een verzorgingsgedachte


Wilt u een collectief pensioen voor uw werknemers regelen? Of hebt u al een collectief pensioencontract en vraagt u zich af op welke onderdelen het werknemerspensioen verbeterd kan worden? 

Een werknemerspensioen voorziet uw werknemers (en hun partner / kind(eren) in een inkomen bij:

  • Ouderdom
  • (Vroegtijdig) Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid 


Welk collectief pensioen kiest u voor uw werknemers?

pensioenadvies voor uw collectieve pensioenregeling

Wat voor soort collectief pensioen past bij uw organisatie?


U wilt het collectief pensioen voor uw personeel regelen, verbeteren of laten beoordelen? Om een bewuste keuze te maken voor uw collectieve pensioenregeling doorlopen wij een 6-stappen-plan.

Onafhankelijk collectief pensioenadvies voor MKB werkgevers

Wij zijn een onafhankelijk Register Pensioenadviseur voor MKB werkgevers en adviseren over alle onderdelen van collectief pensioen, het bedrijfspensioen voor uw werknemers. 

Wij beantwoorden uw onderzoeksvragen helder en grondig.

pensioenadvies collecieve Pensioenregeling?

Grondig en helder. Kijk vooruit


Voor een goed collectief pensioenadvies is veel informatie nodig over de onderneming, financiele positie, doelstellingen, risicobereidheid, bestaande kennis en ervaringen met pensioen. En de verwachte ontwikkelingen voor de toekomst.

Dit is de basis van een grondig pensioenadvies dat u van ons kunt verwachten.

Uiteraard zorgen wij ook voor de juiste pensioencommunicatie van uw medewerkers. Nu en in de toekomst. Want pensioen wordt steeds belangrijker.

Hoe ziet het adviesproces voor collectief pensioen eruit? 

Stap 1: CAO / Pensioenfonds?

Wat zijn de werkzaamheden van uw onderneming en de branche waarin u werkzaam bent? Zijn er daardoor CAO-bepalingen en/of pensioenverplichtingen op uw onderneming van toepassing? En welke? 

CAO-afspraken pensioen en / of pensioenpakket?
Bedrijfspensioenfonds
uw branche
Ondernemingspensioenfonds ondernemingen Pensioenverzekeraar
zelf gekozen pensioen


Is een CAO of pensioenfonds op uw onderneming van toepassing? Dan bent u in beginsel gebonden aan die afspraken voor uitvoering van de pensioentoezegging. 

Wij ontzorgen u in dit proces met een werkingssfeeronderzoek.

Stap 2: Pensioendoelstelling en pensioenbudget

Bent u niet verplicht bij een pensioenfonds aangesloten en is er geen CAO? Dan kunt u de pensioenregeling zelf samenstellen. Pensioendoelstelling(en) en pensioenbudget bepalen. Welk pensioensysteem komt in aannerking en wat zijn daarvan de financiele gevolgen en pensioenprestaties?

Stap 3: Pensioenpakket

Pensioen kan bestaan uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen kunt u los van elkaar opstarten. En op een later ogenblik uitbreiden en met elkaar combineren. 

Onderdelen pensioenpakket

Ouderdom Overlijden Arbeidsongeschiktheid

Pensioen tussen 55- en AOW-datum + 5 jaar 

Voor
pensioendatum tot AOW-datum partner

Nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat)

tijdelijk pensioen nabestaande bij het ontbreken van een recht op een ANW-uitkering
 

Pensioenpremievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid


voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Ouderdomspensioen

vanaf pensioen(richt)datum (momenteel 67 of 68) of eerder of vanaf  AOW-datum


 

Voor en/of na
pensioendatum
Nabestaanden- en wezenpensioen

levenslang pensioen nabestaande en tijdelijk wezenpensioen per kind 

Arbeidsongeschiktheidspensioen
(WGA-hiaat / WIA-excedentpensioen)
aanvulling WIA-uitkering tot 70% of 80%inkomen tot of vanaf SV-maximum dagloon (2019: € 55.927,0)

Stap 4: Selecteren van product en aanbieder

Welke aanbieder biedt de gewenste invulling? En wat zijn daarvan de prestaties?

Stap 5: Keuze voorleggen

Waar relevant de bevindingen voorleggen aan de OR / Pvt en/of het geven van een collectieve presentatie.

Stap 6: Pensioen aanvragen

Keuze akkoord? Dan kan het pensioen worden aangevraagd. En wordt de oplevering gecontroleerd.

Stap 7: Pensioen onderhouden

Jaarlijkse (wettelijke) wijzigingen, veranderingen van bedragen en andere invloeden hebben gevolgen voor uw collectieve pensioenregeling. Daarom ontzorgen wij u met een onderhoudsplan. Dan is uw regeling altijd actueel. 

 

waarom advies over uw collectieve pensioenregeling?

Onze pensioenexpertise


Pensioen is inmiddels razend ingewikkeld. En een foutje is zo gemaakt. Dat dit financiele en fiscale impact heeft hoeven wij u niet uit te leggen.

De pensioenadviseur van Pensioenadvies Bureau Gerritsen heeft een ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen. Hierbij kunt u denken aan de volgende deelgebieden:

Meer weten over collectief pensioen?

Neem contact met ons op

Hebt u vragen over een van onze diensten? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier. U kunt ons natuurlijk ook even bellen.  

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina