Ingeschreven bij...

Pensioen Adviesbureau Gerritsen en adviseur M.J.S. (Michael) Gerritsen FFP CFP RPA is geregistreerd in de onderstaande registers.

 Omschrijving registratie  Registratienummer
 Kamer van Koophandel  09138964
 Autoriteit Financiële Markten  12002802
 College Bescherming Persoonsgegevens  1298239
 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening  300.00.606
 Register Pensioen Adviseur (RPA)  PP-255
 Gecertificeerd Financieel Planner (FFP)  13405

 

klachtenregeling

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan vernemen wij dat graag van u.  Zodoende kunnen wij tot een goede oplossing van het probleem komen en/of uw ongenoegen wegnemen.

Ons kantoor hanteert een interne en externe klachtenprocedure. Meer hierover leest u in onze Dienstenwijzer.

Indien wij uiteindelijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u vervolgens met uw klacht terecht het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl)

Dit is een onafhankelijke instantie die consumentenklachten behandelt bij een onzorgvuldige of onjuiste dienstverlening binnen de verzekeringsbranche.

Ons kantoor heeft zich voor de externe klachtenprocedure bij het Klachteninstituut aangesloten.