Wet DBA

Zelfstandige of toch in loondienst?

 

Op 1 april 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Deze wet vervangt de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR).

Opdrachtgevers en -nemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Want is er sprake van een loondienstverband dan heeft dat vaak juridische en financiële gevolgen vanwege de rechten en plichten.

Denkt u daarbij aan de CAO, werknemersverzekeringen WW en WIA, loondoorbetaling bij ziekte, pensioen, loonbelasting, arbeidsrecht / transitievergoeding ect.

Wat toetst de Wet DBA?


Deze wet toetst wat de arbeidsrelatie is tussen een werkgever - opdrachtgever en een werknemer -  opdrachtnemer.

Is er sprake van zelfstandigheid of van een dienstbetrekking? 

waarvoor dient de wet dba?

Fiscaal- en arbeidsrechtelijke positie

Aan de hand van bepaalde criteria dient vastgesteld te worden of iemand echt zelfstandige is? Of eigenlijk in loondienst is. Dit is van belang voor de sociaal- en fiscaal en arbeidsrechtelijke positie van beide partijen.


Gevolgen dienstbetrekking

Wordt de arbeidsrelatie gezien als een dienstbetrekking? Dan is er voor opdrachtgever diverse gevolgen.

Zoals de toepassing van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (WULBZ), verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen als WW en WIA (en premieafdrachten), deelname aan een (verplichte) pensioenregeling. En gelden de regels van ontslag en transitievergoeding.

Juist al deze wet- en regelgeving kan een reden zijn voor opdrachtgevers om meer flexibele arbeidskrachten in te huren, zoals uitzendkrachten en/of zelfstandigen zonder personeel.

Voorkomen schijnzelfstandigheid

De overheid wenst echter te voorkomen dat (vaste) werknemers vervolgens onvrijwillig zelfstandige worden of flexwerker zijn en dezelfde arbeid verrichten, maar dan buiten een dienstbetrekking om. Omdat dit voor een opdrachtgever veel aantrekkelijker kan zijn.

toetscriteria

Modelovereenkomst

Een opdracht valt buiten loondienst plaats, als aan minimaal 1 van de 3 voorwaarden wordt voldaan:

  1. Opdrachtnemer is vrij vervangbaar
  2. Opdrachtnemer werkt niet onder gezag van opdrachtgever
  3. Er is geen sprake van loon (let op fictieve dienstbetrekking)


Een modelovereenkomst is in dit geval niet nodig.

Bij twijfel kan werken volgens een modelovereenkomst zekerheid bieden. Er is algemene opdrachtovereenkomsten en modelovereenkomsten (zie belastingdienst.nl/dba) voor branches en beroepsgroepen.

Zelfstandige? Laat u informeren

Is het duidelijk dat u zelfstandige bent?

Maak een plan:

opschorting handhaving wet dba tot 01-01-2020

De wet DBA had tot doel aan "schijnzelfstandigheid" een einde te maken (bij constatering hiervan volgen er nagheffingen premies werknemersverzekeringen en loonbelasting en boetes).

Vanwege onduidelijke en onwenselijke gevolgen van deze wet en de arbeidswetgeving niet meer past bij huidige praktijk, is handhaving van de Wet DBA eerst uitgesteld tot 2018. En recentelijker in het Regeerakkoord tot 2020. De Belastingdienst treedt echter wel op tegen kwaadwillenden.

 

meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina