Stakingswinst lijfrente uitkeren of uitstellen

Stakingswinstlijfrente uitkeren of uitstellen?

U hebt uw onderneming gestaakt en realiseert daarmee een stakingswinst.

Dit kunt u fiscaal vriendelijk afstorten naar een stakingswinst lijfrente. Een mooie aanvulling op uw inkomen. 

Plan maken

Welke stakingswinst lijfrente kiest u? Direct ingaand of uitgesteld? En welke vorm, duur en hoogte?

Een overzicht van uw financiele situatie nu en later is een goede keuzehulp. Voor het zorgvuldig beantwoorden van verschillende impactvolle adviesvragen.

Hoe werkt dat? Een financiële planning


Overzicht
Een financieel overzicht start met een nulmeting. Uw huidige persoonlijke, zakelijke en financiële situatie wordt overzichtelijk in beeld gebracht. Daarna worden uw advies- en onderzoeksvragen uitgewerkt.

Resultaten
Zo hebt u inzicht in de resultaten van uw keuze. En wat nodig is om uw doelstellingen te realiseren? 

Helder en grondig
Helder en grondig voor het maken van bewuste keuzes. Zoals voor het uitkeren van uw stakingswinst lijfrente.

wat is stakingswinst?

Stakingswinst


Wanneer u als zelfstandig ondernemer van een eenmanszaak, V.o.f. of maatschap uw onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, dan is het mogelijk dat u daarmee een stakingswinst realiseert.


Boekwaarde en werkelijke waarde onderneming
De stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de werkelijke waarde op het moment van overdracht.

Over de stakingswinst betaalt u Inkomstenbelasting.

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u niet direct en ineens af te rekenen. En kunt u wellicht belasting besparen. Bijvoorbeeld met een stakingswinstlijfrente.


Waaruit bestaat een stakingswinst?

 • Stille reserves
 • Fiscale reserves
 • Goodwill
 • Desinvesteringsbijtelling

Wijzigingen in rechtsvorm of samenwerkingsverband?

Veranderingen in de rechtsvorm of het samenwerkingsverband hebben altijd fiscale gevolgen:
 • U brengt uw eenmanszaak in een samenwerkingsverband (maatschap of Vof) in
 • U brengt uw eenmanszaak onder in een B.V.*
 • Eén van uw vennoten of maten van uw maatschap stopt
 • De maatschap of Vof krijgt er een maat of vennoot bij

  *Indien u uw onderneming overdraagt aan een B.V., moet u uw hele onderneming inbrengen en u mag de aandelen die u als tegenprestatie voor uw onderneming ontvangt, 3 jaar lang niet verkopen. Heeft u een verrekenbaar verlies uit voorgaande jaren, bereken dan of het verstandig is om 'door te schuiven' of af te rekenen, dit laatste kan voordeliger zijn.


Stakingswinstvrijstelling en stakingswinstaftrek

Algemene stakingsvrijstelling


Eenmaal per leven is een bedrag van € 3.630,- stakingswinst vrijgestelde voor winst gerealiseerd met of bij het staken van één of meer gehele ondernemingen.

Daarbovenop kunt u een bedrag voor stakingswinstvrijstelling benutten door gebruik te maken van de lijfrenteaftrek: Stakingswinstlijfrente.

Stakingswinstlijfrente bedingen bij verzekeraar, bank of overnemende ondernemer
De stakingswinstlijfrente (of lijfrente na omzetting oudedagsreserve) kunt u bedingen bij:

 • Verzekeraar
 • Bank
 • Overnemende ondernemer (onvoldoende liquiditeiten de koopprijs ineens te betalen).


Stakingswinstlijfrente periodiek inkomen en belasting besparen
De stakingswinst boven de stakingsaftrek van € 3.630,- zet u met een stakingswinstlijfrente onbelast om in een stakingswinstlijfrente. Daarmee creëert u een tijdelijk of levenslang periodiek inkomen.

De periodieke stakingswinstlijfrente uitkering die u ontvangt is als inkomen belast voor de Inkomstenbelasting. En zo beperkt u de belastingdruk doordat de stakingswinst niet ineens volgt.

Situatie bedrijfsoverdracht of staking Extra lijfrente premie aftrek
Ondernemer is 61 jaar of ouder (AOW-leeftijd -/- 5 jaar)
Ondernemer is invalide
Ondernemer is overleden
 € 474.517,-
Ondernemer is 51 tot 61 jaar
Overdracht en lijfrente gaat direct in
 € 237.267,-
Overige situaties  € 118.640,-


Op de genoemde vrijstelling wordt in mindering gebracht:

 • AF: Bedrijfs- of beroepespensioenregeling
  Waarde in het economisch verkeer van een verplicht gestelde bedrijfs- en/of beroepspensioenregeling ten tijde van het staken

 • AF: Stand oudedagsreserve
  Stand van de oudedagsreserve bij aanvang van het kalenderjaar

 • AF: Lijfrentepremies
  Premies die op grond van een lijfrente reeds eerder in aftrek zijn gebracht, m.u.v. oud regime lijfrenten en basisaftrek nieuw regime lijfrenten


Lijfrente uitkering na uw overlijden?


Bij de keuze voor een stakingswinstlijfrente regelt u meteen wat er met de lijfrentetermijnen moet gebeuren na uw overlijden. Een en ander is afhankelijk van het financieel product dat u kiest.En of u de uitkering direct laat ingaan of uitstelt.

Verzekerde stakingswinstlijfrente
Bij een direct ingaande lijfrente uitkering in een verzekerde lijfrente kiest u het overgangspercentage (0%, 70% of 100%) van de uitkering na uw overlijden voor uw partner.

En ter voorkoming van vermogensverlies - voordat de lijfrentestorting is uitgekeerd en uw beiden bent overlijden - eventueel een contraverzekering voor uw kinderen.

Bij een uitgestelde lijfrente uitkering kiest u restitutie van de storting tegen 90% of 110% of een hoger verzekerd kapitaal.

Bancaire stakingswinstlijfrente uitkering
Een overgang op uw partner of een contraverzekering voor vermogensverlies is hier niet nodig.

De wettelijke erfgenamen zijn de gerechtigden van de uitkeringen of het saldo (uitgesteld) na uw overlijden. Of zoals u testamentair hebt bepaald.

Financieel plan maken?

Financiële planning is scenarioplanning en impactanalyse


Scenarioplanning brengt in kaart welke gebeurtenis zoals uw onderneming staking of overdragenwelke financiele gevolgen (impact) heeft vooor uw inkomen nu en later?

Voor een totaaloverzicht nu en later: Bewuste keuzes maken


Integrale financiële planning

Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke, bedrijfsmatige financiële situatie zoals inkomen, vermogen, schulden en uitgaven. En worden deze onderdelen gecombineerd in een financieel plan met lange termijnprojecties.

U krijgt een totaaloverzicht van de financiële posities nu en later. Dan kunt u gemakkelijk financiële keuzes maken die goed aansluiten op uw situatie. 

meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina