Pensioen in eigen beheer

DGA Pensioen 2019


U bent DGA en hebt pensioen in eigen beheer?

Dan is 2019 een belangrijk jaar. U kunt alleen nog in 2019 een keuze maken over uw DGA pensioen in eigen beheer. 

Dit zijn de mogelijkheden voor pensioen in eigen beheer

 • Afkoop pensioen in eigen beheer
 • Omzetten pensioen in eigen beheer naar oudedagsverplichting (ODV)
 • Pensioen in eigen beheer laten staan


Ook na 2020 kunt het pensioen afstorten naar een verzekeraar. En een DGA pensioen opbouwen voor de toekomst. Alleen afkopen of omzetten naar een Oudedagsverplichting kan alleen in 2019 nog.

DGA Pensoen 2019

Welke keuze sluit goed aan op uw situatie en financiele posities in prive en de BV?

DGA Pensioen 2020

Hoe regelt u het DGA pensioen voor de toekomst?

Onafhankelijk advies over pensioen, inkomen en vermogen


U wilt advies over pensioen in eigen beheer en over uw DGA Pensioen vanaf 2020 en zoekt een onafhankelijk pensioenadviseur?

Wij adviseren u over alle aspecten van pensioen, inkomen en vermogen. En bieden een efficiënte oplossing voor uw DGA pensioen. Uw onderzoeksvragen worden helder en grondig beantwoordt.


afkoop pensioen eigen beheer

Pensioen in eigen beheer: Fiscale voordelen, wel financiële middelen nodig


Wat gebeurt er als u het pensioen in eigen beheer afkoopt?

 • Fiscale waarde het pensioen vrij. Dit is loon en als zodanig belast


Het kan financieel interssant zijn om voor afkoop te kiezen. In samenhang met uw financiële situatie in privé en in de BV vinden wij samen met u daarop het antwoord.

Financieel plan voor de DGA

Belastingvoordelen

 • Fiscaal geruisloos (=Geen belastingheffing) van economische waarde naar fiscale waarde 
 • Geen revisierente (=Boete) van 20% (geldt normaal wel, artikel 19b Wet LB
 • Belastingkorting over de te betalen loonbelasting bij afkoop
 • In 2019 wordt 80,5% van de fiscale waarde in de heffing Loonbelasting betrokken
 • Over verschil fiscale waarde 31-12-'15 - tot datum afkoop geldt geen belastingkorting
   


Afkoop is alleen toegestaan als de belasting over de afkoop voldaan kan worden

De fiscale waarde die vrijvalt door afkoop is loon. En wordt als loon belast. Die belasting moet wel aangewezig zijn en betaald worden. Het loon zelf mag de BV aan de DGA schuldig blijven.

Afkopen is ook mogelijk voor een reeds ingegaan pensioen.

Voor DGA's die de pensioenregeling niet willen of kunnen afkopen resteren de andere opties.

 

wat is een oudedagsverplichting (odv)?

Omzetten pensioen in eigen beheer naar ODV goed idee?

Hierbij wordt de fiscale waarde van het DGA pensioen in eigen beheer fiscaal neutraal omgezet naar een Oudedagsverplichting.

U mag de werkelijke waarde (bedrijfseconomische waarde genoemd, meestal 3 tot 4 maal hoger dan de fiscale waarde op dit moment!) van het pensioen in eigen beheer fiscaal geruisloos afstempelen (dus naar beneden bijstellen) tot de fiscale balanswaardering.

De ODV dient jaarlijks te worden opgerent.

Wanneer en hoelang een ODV uitkeren?

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of uiterlijk 5 jaar daarvoor, dient de ODV te worden omgezet in een ODV lijfrente in eigen beheer. De uikeringsduur is vanaf de AOW-datum minimaal 20 jaar. 

ODV-Lijfrente aanschaffen?


De ODV kan op elk gewenst moment, maar vóórdat deze ingaat, worden afgesort naar een bank of verzekeraar in een ODV lijfrente.

Dan is bij uitkeren ook een kortere uitkeringsperiode mogelijk dan 20 jaar (tenminste 5 jaar vanaf AOW datum). 

Omzetten naar een ODV lijfrente is ook mogelijk voor een reeds ingegaan pensioen. 

Pensioen in eigen beheer laten staan

Pensioen DGA in eigen beheer houden zoals het is


Voor DGA's die het pensioen niet willen of kunnen afkopen of omzetten naar een ODV is de optie het pensioen te bevriezen en in eigen beheer te laten staan.
 
Alle verplichtingen voortkomend uit de pensioenovereenkomst dienen te worden nagekomen.
 
De eventuele dividendklem blijft bestaan. En jaarlijks dient actuarieel te worden gewaardeerd.

 

formaliteiten

Notuleer elk besluit in de aandeelhoudersvergadering
 

Alle besluiten dienen te worden genomen in de aandeelhoudersvergadering. En vastgelegd te worden.

Bij de afkoop- en omzettingsvariant dient ook de Belastingdienst geinformeerd te worden.

Instemming van de (ex) partner nodig


Bij afkoop of omzetting naar ODV is instemming van de (ex)partner van de DGA vereist.

Dit vanwege het recht op verevening pensioen bij echtscheiding. Welk recht vervalt bij omzetting naar ODV of bij afkoop.

Er zal een compensatieregeling getroffen dienen te worden. Wordt dit laatste achterwege gelaten dan is er sprake van een belaste verkrijging (schenking).

Instemming bij gemeenschap van goederen of huwelijks voorwaarden met verrekenbeding kan gemakkelijker worden verkegen. Bij huwelijkse voorwaarden of samenwoning met samenlevingscontract zonder finaal verrekenbeding ligt dit geheel anders.

Bovendien dienen de afspraken en overwegingen tussen betrokken schriftelijk goed te worden vastgelegd.

wat wordt uw plan?

Overzicht en inzicht helpt u kiezen

Tot 2020 kunt u een keuze maken over wat u met het pensioen in eigen beheer gaat doen.

 • Laat u het pensioen in eigen beheer staan?
 • Draagt u de waarde/pensioenverplichting over naar een verzekeraar?
 • Koopt u het pensioen in eigen beheer af?
 • Zet u het pensioen in eigen beheer om in een oudedagsverplichting (ODV) bij uw eigen B.V.?
 • Hoe ziet uw toekomstige oudedagsvoorziening eruit? En bij overlijden?


Iedere keuze heeft financiele, fiscale en civielrechtelijke gevolgen. Welke pensioenoplossing sluit goed aan op uw situatie?

meer weten over pensioen in eigen beheer?

Hebt u een vraag of wilt u advies over uw DGA pensioen in eigen beheer?


Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina