Lijfrente uitkering

Lijfrente uitkering berekenen?

Uw lijfrente contract expireert. Een mooi moment voor inkomensplanning! 

Lijfrente uitkeren? Of toch nog even uitstellen? 


Uw lijfrente komt vrij. Een mooie aanvulling op uw inkomen. Maar welke uitkering kiest u? Of spaart u nog even door en stelt u de uitkering uit?

En is het een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrenterekening?

De belastingregels die specifieck voor uw lijfrentecontract gelden bepalen weer welke uitkeringsvorm, hoogte en duur u kunt kiezen.

Belangrijk, want u wilt natuurlijk ook dat dit goed aansluit op uw situatie. 

Plan maken

Een overzicht van uw financiele situatie nu en later is een goede keuzehulp. 
Voor het zorgvuldig beantwoorden van verschillende impactvolle adviesvragen. 

Dát is een financiële planning.

Hoe werkt dat? Een financiële planning


Overzicht

Een financieel overzicht start met een nulmeting. Uw huidige persoonlijke en financiële situatie wordt overzichtelijk in beeld gebracht. Daarna worden uw advies- en onderzoeksvragen uitgewerkt.

Resultaten
Zo hebt u inzicht in de resultaten van uw keuze. En wat nodig is om uw doelstellingen te realiseren. 

Helder en grondig
Helder en grondig voor het maken van bewuste keuzes. Zoals voor het uitkeren van uw lijfrente.

Welke lijfrente uitkering kiest u?
Direct ingaande lijfrente of een uitgestelde lijfrente? En welke vorm en looptijd?

Overzicht en inzicht 
Een overzicht van uw financiele situatie nu en later is een goede keuzehulp. Voor het zorgvuldig beantwoorden van verschillende impactvolle adviesvragen.

 

lijfrente uitkering mogelijkheden

Welke belastingregimes gelden er ook alweer?


Oud regime, Brede herwaardering, Wet IB 2001 enzovoort
In de loop van tijd is ons belastingstelsel meermaals gewijzigd. En dat heeft ook gevolgen voor de belastingvoorwaarden die van toepassing zijn op uw lijfrentecontract.

Een helder overzicht
Verleden en heden:

 • Pre-Brede-Herwaardering (oud regime) tot 16-10-1990 (premie) of 1992 (koopsom)
  Uitkering, begunstiging en hoogte vrij te kiezen mits vallend onder overgangsrecht.

 • Brede-Herwaardering (na oud-regime) van 1992 tot 2001
  Zie tabel hieronder.

 • IB-2001 (na Brede-Herwaardering) vanaf 2001 (en tot 2006 overbruggingslijfrente)
  Zie tabel hieronder.

 • Vanaf 01-01-2014
  Beweegt mee met de AOW-leeftijd. 

Lijfrentevormen en voorwaarden bij lijfrente na 2001
(vraag naar specifiecke voorwaarden vanwege verschillende regimes)
  Ingangsdatum (plus redelijke termijn****) Looptijd Maximale uitkering 2019
Overbruggingslijfrente* Vrij te kiezen. Keuze: Tot ingang pensioen, 65 jaar of AOW-datum € 63.288,- bruto per jaar
Tijdelijke oudedagslijfrente Uiterlijk 65** jaar of het jaar waarin bereiken AOW-datum of uiterlijk binnen 5 jaar daarna Minimaal 5 jaar € 21.741,- bruto per jaar
Oudedagslijfrente Uiterlijk 65** jaar of in het jaar waarin bereiken AOW-datum of uiterlijk binnen daarna Levenslang
20 jaar (bancair)
Onbeperkt
Nabestaandenlijfrente Direct na overlijden verzekerde of datum waarop recht op ANW-uitkering nabestaanden vervalt Tijdelijk of levenslang. 1%-sterftekans of minimaal 5 jaar*** of levenslang of 
20 jaar (bancair)
Onbeperkt

*Voor 01-01-2006 en tot einddatum (en afhankelijk van voortzetting premiebetaling).
**Afhankelijk van het fiscaal regime waarin opbouw < 2014
***Afhankelijk van bloed- of aanverwantschap erflater (familie, partner, kinderen, overige begunstigden)
****Redelijke termijn aankoop lijfrente: Bij in-leven-zijn aankoop uitkering uiterlijk op 31-12 van het jaar volgend op jaar van expiratie. Bij overlijden uiterlijk op 31-12 van het tweede jaar na expiratie.


Lijfrente uitkering na uw overlijden?

Bij de keuze voor een lijfrente regelt u meteen wat er met de lijfrentetermijnen moet gebeuren na uw overlijden.

Een en ander is afhankelijk van het financieel product dat u kiest. En of u de lijfrente uitkering direct laat ingaan of de lijfrente uitstelt.

Verzekerde lijfrente
Bij een direct ingaande lijfrente uitkering in een verzekerde lijfrente kiest u het overgangspercentage (0%, 70% of 100%) van de uitkering na uw overlijden voor uw partner.

En ter voorkoming van vermogensverlies - voordat de lijfrentestorting is uitgekeerd en uw beiden bent overlijden - eventueel een contraverzekering voor uw kinderen.

Bij een uitgestelde lijfrente uitkering kiest u restitutie van de storting tegen 90% of 110% of een hoger verzekerd kapitaal.

Bancaire lijfrente uitkering
Een overgang op uw partner of een contraverzekering voor vermogensverlies is hier niet nodig.

De wettelijke erfgenamen zijn de gerechtigden van de uitkeringen of het saldo (uitgesteld) na uw overlijden. Of zoals u testamentair hebt bepaald.


Meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina