Zakelijke Goodwill

Wanneer u als ondernemer uw onderneming staakt, dan is het mogelijk dat uw onderneming een overdrachtswaarde bezit.

De verkoopwaarde van uw onderneming is onder meer afhankelijk van:

  • economische omstandigheden op het moment van staken
  • wat is in de branche gebruikelijk (aantal maal winstfactor)
  • wettelijke- en fiscale voorschriften/wijzigen (overheidsmaatregelen)
  • overige factoren (vraag uw accountant advies over uw onderneming)


Bedrijfsoverdracht zie toe op uw persoonlijke pensioenplanning. En op het werknemerspersioen.

Daarom is het relevant om stil te staan bij de financieel, fiscaal- en juridische gevolgen van bedrijfsoverdracht voor u zelf en - eventueel - uw werknemers.

En vraagt u zich af welke keuzemogelijkheden goed aansluiten bij uw situatie.

PABG ontzorgt u in dit onderzoeks- en selectieproces. De verschillende mogelijkheden en financiele gevolgen worden cijfermatig onderbouwd. Met u besproken. En zo kunt u eenvoudig en overzichtelijk een bewuste keuze maken.

Persoonlijk financieel overzicht: Inkomensanalyse

Een inkomensanalyse is een onderzoek naar uw financiele situatie, wensen en doelstellingen. 

Oftewel: Uw inkomsten, vermogen, schulden en uitgaven. En hun onderlinge verband (risico's). Doorgerekend tot uw netto besteedbaar inkomen (overschot of tekort). En de toekomstige ontwikkeling daarvan.

Hiermee ontstaat een planbaar overzicht in absolute getallen. En daarop kunt u uw keuzes en mogelijkheden baseren voor het realiseren van uw inkomensdoelstellingen.

Een inkomensanalyse is uw persoonlijk financieel plan. Nu en later. Daarop baseren wij onze adviezen. Een geruststellende gedachte!

gevolgen voor werknemerspensioen bij bedrijfsoverdracht (of fusie, splitsing)

Lees meer op onze pagina Bedrijfsovername en pensioen...

contact

Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of wilt u advies?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.