Key-person onderneming

Wanneer een persoon die binnen de onderneming een sleutelrol vervult - oftewel de persoonlijke goodwill toevoegd in het bedrijfssucces - wegvalt kan de bedrijfscontinuiteit worden bedreigd. In dit verband wordt ook wel gesproken over een key-person.

Indien een overlijden vroegtijdig plaatsvindt, dan is het goed denkbaar dat er nog geen stappen zijn ondernomen een eventuele bedrijfsoverdracht te regelen. Of voldoende vermogen te vormen om inkomens- en/of bedrijfscontinuiteit te borgen.

Op dat moment kan het voor de achterblijvende erfgena(a)m(en) en/of compagnon wenselijk zijn de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen en een geschikte nieuwe zakelijke partner te vinden.

Gedurende deze periode zal er wellicht ook vervangende arbeidscapaciteit ingezet moeten worden om de onderneming actief te houden. Deze vervangende capaciteit moet wel betaalbaar zijn.

hoe kiest u een passende oplossing?

Een hulpmiddel daarbij is onze dienst: Jaarrekening-, pensioen- en inkomensanalyse.

Dit is een onderzoek naar de financiele posities van de onderneming en in prive. 

Daarbij wordt betrokken uw zakelijke en persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een financieel overzicht nu en later. Waarin een begroting van de omzet-/inkomens- en vermogensontwikkeling. De onderlinge verbanden/wisselwerking. En uiteindelijk het resterend budget nu en later.

Hiermee ontstaat een planbaar overzicht in absolute getallen. En daarop kunt u maatregelen, bijvoorbeeld het vormen van vermogen voor later en/of het afdekken van financiele risico's nu, nauwkeurig afstemmen. En bewuste keuzes maken.

contact

Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of wilt u advies?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.