Eigen beheer pensioen dekkingspolis

Bouwt u als DGA pensioen in Eigen Beheer op?

Dan reserveert u daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag (pensioendotaties) ten laste van het bedrijfsresultaat.

Deze pensioendotaties vormen uiteindelijk het totale bedrag dat nodig is (doelvermogen) om de pensioenuitkeringen die zijn afgesproken na te komen (uit te kunnen keren).

Het doelvermogen is het kapitaal dat de BV nodig heeft om uzelf (DGA), of uw achterblijvende partner na uw overlijden, te voorzien in een levenslang pensioeninkomen.

Bij vroegtijdig overlijden zal er gedurende een lange periode een nabestaandenpensioen moeten worden uitgekeerd.

Ook op uw pensioendatum zal er voldoende kapitaal aanwezig moeten zijn om een adequaat pensioen te kunnen garanderen.

Wat is de betaalcapaciteit van de B.V. om de toegezegde pensioenvoorziening uit te voeren? En welke risicoanalyse (onderneming en prive) ligt daaraan ten grondslag?

hoe kiest u een passende oplossing?

Een hulpmiddel daarbij is onze dienst: Jaarrekening-, pensioen- en inkomensanalyse.

Dit is een onderzoek naar de financiele posities van de onderneming en in prive. 

Daarbij wordt betrokken uw zakelijke en persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een financieel overzicht nu en later. Waarin een begroting van de omzet-/inkomens- en vermogensontwikkeling. De onderlinge verbanden/wisselwerking. En uiteindelijk het resterend budget nu en later.

Hiermee ontstaat een planbaar overzicht in absolute getallen. En daarop kunt u maatregelen, bijvoorbeeld het vormen van vermogen voor later en/of het afdekken van financiele risico's nu, nauwkeurig afstemmen. En bewuste keuzes maken.

contact

Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of wilt u advies?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.