Compagnonverzekering

Wanneer u tezamen met een compagnon uw onderneming drijft, kan het wegvallen van een compagnon direct van invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit.

Welke afspraken heeft u gemaakt in het geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid in de vennootschapsakte? Welke financiële voorzieningen zijn hiervoor in omvang nodig? Op welk moment? En hoe wordt daarin voorzien?

Bij overlijden van een van de compagnons, kan er behoefte bestaan aan extra vermogen om het aandelenkapitaal van de overleden compagnon over te nemen van zijn/haar erfgenamen en de onderneming voort te zetten.

De bedrijfscontinuïteit waarborgen en, desgewenst, een geschikte nieuwe zakelijke partner vinden. Gedurende deze periode zal ook behoefte kunnen bestaan aan vervangende arbeidscapaciteit om de onderneming actief te houden.

Met een overlijdensrisicoverzekering ontvangt u, na het overlijden van uw compagnon, een bedrag ineens waarmee u de bedrijfscontinuïteit kunt waarborgen.

Bescherming van uw inkomen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid? Dan kiest u voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

hoe kiest u een passende oplossing?

Een hulpmiddel daarbij is onze dienst: Jaarrekening-, pensioen- en inkomensanalyse.

Dit is een onderzoek naar de financiele posities van de onderneming en in prive. 

Daarbij wordt betrokken uw zakelijke en persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een financieel overzicht nu en later. Waarin een begroting van de omzet-/inkomens- en vermogensontwikkeling. De onderlinge verbanden/wisselwerking. En uiteindelijk het resterend budget nu en later.

Hiermee ontstaat een planbaar overzicht in absolute getallen. En daarop kunt u maatregelen, bijvoorbeeld het vormen van vermogen voor later en/of het afdekken van financiele risico's nu, nauwkeurig afstemmen. En bewuste keuzes maken.

contact

Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of wilt u advies?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.