Belastingclaim fiscale reserves

Als ondernemer heeft u, onder voorwaarden, recht op fiscale ondernemersfaciliteiten voor het vormen van een oudedagsvoorziening.

Hierbij gaat het om reserveringen. Belastinguitstel over het bedrag dat u nu op uw bedrijfsresultaat in mindering mag brengen vóórdat belasting geheven wordt.

Met deze 'belastingbesparing' bereikt u een liquiditeitsvoordeel welke u kunt investeren in activa, ondernemingsvermogen en/of het treffen van een voorziening bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of pensionering.

Een Eenmanszaak, Vennootschap onder Firma, Commanditaire Vennootschap of Maatschap kan onder voorwaarden gebruik maken van de
Oudedagsreserve (Fiscale oudedagsreserve of FOR)

Een directeur-grootaandeelhouder kan een pensioen in Eigen beheer voeren.

Over deze fiscale reserves wordt belastinguitstel verleend tot het moment dat de onderneming wordt gestaakt. Welk vermogen is op dat moment of bij eerder overlijden of staking onderneming nodig en beschikbaar om de belastingclaim af te dragen? En de betalingsverplichting voor bijvoorbeeld pensioen en daarmee een inkomen in prive te borgen?

hoe kiest u een passende oplossing?

Een hulpmiddel daarbij is onze dienst: Jaarrekening-, pensioen- en inkomensanalyse.

Dit is een onderzoek naar de financiele posities van de onderneming en in prive. 

Daarbij wordt betrokken uw zakelijke en persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een financieel overzicht nu en later. Waarin een begroting van de omzet-/inkomens- en vermogensontwikkeling. De onderlinge verbanden/wisselwerking. En uiteindelijk het resterend budget nu en later.

Hiermee ontstaat een planbaar overzicht in absolute getallen. En daarop kunt u maatregelen, bijvoorbeeld het vormen van vermogen voor later en/of het afdekken van financiele risico's nu, nauwkeurig afstemmen. En bewuste keuzes maken.

Meer informatie of advies?

Bent u benieuwd naar een risicoanalyse voor uw onderneming en persoonlijke financiele situatie?

Neemt u dan contact met ons op.