Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig? En wat bedraagt de premie?

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering past echt bij u en is afgestemd op uw situatie en ondernemingsfase?

Hier leest u alles over de oplossingen voor uw inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. En hoe u dat in een keer goed aanpakt.

Onafhankelijk advies over arbeidsongeschiktheidsverzekering


Als onafhankelijk pensioenadviseur voor de ondernemer adviseren wij over pensioen, inkomen en vermogen.

Uw onderzoeksvragen worden helder en grondig beantwoordt. 

Wat kunt u van ons verwachten bij een advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Eerst onderzoeken wij of er wel of geen verplichte aansluiting van toepassing voor de werknemersverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Bent u op grond van arbeid, gezag en loon wel of niet in dienstbetrekking werkzaam? Want dit maakt uit of u wel of niet vrijwillig voor arbeidsongeschiktheid kunt verzekeren. Belangrijk omdat u anders op grond van de werknemersverzekering WIA via het UWV verzekerd moet zijn.

Het antwoord op deze vraag hangt verder af van de feitelijke omstandigheden. En er spelen diverse wet- en regelgeving een rol. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Wet DBA. En Aanwijzing regeling DGA.

Hierbij ontzorgen wij u. En gaan voor u na wat op u van toepassing is om u de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering te adviseren.

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering kies ik?


Maak eerst een financieel overzicht want daarmee kunt u bewuste keuzes maken. Inkomen, uitgaven, vermogen en schulden. Welke inkomensbescherming is in uw situatie echt nodig?

Met onze rekentools maken wij een helder overzicht van uw financiele situatie nu en later en bij arbeidsongeschiktheid. Dan kunt u op basis van absolute getallen gemakkelijker keuzes maken voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering die goed bij uw situatie aansluit.

Keuzemogelijkheden AOV Ondernemer

Denkt u daarbij aan:

 • Welke soort arbeidsongeschiktheidsverzekering? Beperkt of volledig?
 • Minimale en maximale hoogte van het verzekerd jaarinkomen?
 • Eigen risicoperiode?
 • Duur van de uitkering: Tijdelijk of tot uw AOW- of pensioendatum?
 • Wel of geen indexatie op het verzekerd bedrag en / of de uitkering?
 • Enzovoort.


Daarna worden de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onderzocht. Daarmee ontstaat een  vergelijkend overzicht van in aanmerking komende producten:

 • Selecteren arbeidsongeschiktheidsverzekering op voorwaarden en prestatie
 • Berekenen van de premie
 • Keuze maken
 • Aanschaffen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Onderhouden en updaten

 

arbeidsongeschiktheidsverzekering is maatwerk

Wat is belangrijk bij het samenstellen van een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe selecteren wij voor u een passende oplossing? Dit gaan wij voor u na:

 1. Welk inkomen verzekeren?
  Inkomen, uitgaven, vermogen en schulden. Wat is echt nodig? En voor hoelang?

 2. Na welke wachttijd een uitkering ontvangen? En hoe lang? En een geïndexeerde uitkering?
  Hebt u eigen vermogen en kan dit worden ingezet om tijdelijk in een inkomen te voorzien? 

 3. Voor welk arbeidsongeschiktheidsrisico wilt u zich verzekeren?
  Alles, zoals ziekte inclusief psyche, ongevallen en ernstige aandoeningen? Of alleen ongevallen en/of ernstige aandoeningen?

  En vanaf welk percentage arbeidsongeschktheid (25% | 50% | 80% bijvoorbeeld).

 4. Wat is het criterium van arbeidsongeschiktheid?
  Voor eigen werkzaamheden (beroep) of andere werkzaamheden?

 5. Wat zijn de verzekeringsmogelijkheden en welke uitvoerder sluit daarop goed aan?
  Bijvoorbeeld uw leeftijd en beroep en werkzaamheden en gezondheid (acceptatie). 


mogelijkheden arbeidsongeschiktheidsverzekering

UWV

Dit is de UWV-Vrijwillige verzekering (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen).


Als u nu als werknemer verzekerd bent via uw werkgever kunt kiezen uit de modules ziekte gedurende 2 jaar en arbeidsongeschikt vanaf het 3e jaar (dus na twee jaar ziek zijn tot uw AOW-datum).

Binnen 13 weken na einde deelname aanmelden
Dit kan alleen indien u zich binnnen 13 weken na einde verplichte deelname (bij uit dienst gaan werkgever of einde uitkering via uitkeringsinstantie waar u verzekerd was) hiervoor aan te melden.

Meer informatie leest u ook op UWV

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ondernemer

Dit is een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een (commerciële) verzekeraar.


Een volwaardig en op maat te maken verzekeringsvoorziening bij arbeidsongeschiktheid.

U kunt kiezen. Hoogte verzekerd jaarinkomen, wel/geen stijging uitkering bij arbeidsongeschiktheid, wachttijd, de uitkeringsduur en wanneer een uitkering. 

Lukt het niet vanwege gezondheidsredenen geaccepteerd te worden, dan ontvangt van deze aanbieder een aanbieding voor een Vangnet-Aarbeidsongeschiktheidsverzekering.

Broodfonds

Dit is geen verzekeraar


Een fonds gevormd door een Vereniging van ondernemers (20-50 ondernemers), meestal in de regio, die elkaar een (gemaximeerde) uitkering bij ziekte verstrekken gedurende 2 jaar.

De maximale uitkering is afhankelijk van de inleg die u zelf op een rekening spaart (box-3-vermogen).  En vooraf kiest.

De uitkering wordt voldaan uit de reserve van het fonds. Door middel van schenkingen.

Meer informatie leest u ook op Broodfonds

Combineren: Kan dat?

Ja.

U kunt de mogelijkheden 1, 2 en 3 met elkaar combineren!

Sociale zekerheid: Bestaansminimum

Onvoldoende (gezins)inkomen en/of vermogen voor levensonderhoud?


Onder voorwaarden kunt u een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand (WWB) of de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk gewezen Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ).


Participatiewet (Bijstandsuitkering)

Afhankelijk van uw situatie kunt u een beroep doen op de Participatiewet die een Bijstandsuitkering verstrekt wanneer u niet meer in een bestaansminimum kunt voorzien.

Het inkomen van uw eventuele partner, uw vermogen en eventuele overwaarde eigen woning telt mee voor het recht op uitkering. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl


Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Een oudere (55 jaar >) of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige kan, wegens omstandigheden, het bedrijf moeten beëindigen of verkopen. De IOAZ kan onder diverse voorwaarden een uitkomst bieden.

De regeling biedt aan oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen tot 65 jaar een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl


meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hebt u een vraag of wilt u advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?


Neem dan gerust contact met ons op. 

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina