Offerte formulier arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer

Werkwijze:

U oriënteert zich momenteel op een voorziening bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en u wilt daarvoor een vrijblijvende offerte/berekening ontvangen?

 1. Wanneer u dit offerteformulier invult, ontvangt u een vrijblijvend voorstel voor een financieel product op basis van de door u aangegeven voorkeuren in dit formulier.
   
 2. Pensioen Adviesbureau Gerritsen selecteert de relevante financiële producten en financiële instellingen (bank e/o verzekeraar) welke aansluiten bij de door u gevraagde oplossing en waarmee Pensioen Adviesbureau Gerritsen samenwerkt.
   
 3. De offertes werken wij schriftelijk voor u uit en sturen u dat binnen 10 werkdagen per e-mail toe.
   
 4. Afhankelijk van uw situatie en de aard/strekking (impact op uw financiële positie) van het door u gewenste financiële product kan het voorkomen dat wij u adviseren een uitgebreid(er) onderzoek in te stellen naar uw financiële positie, doelstellingen, kennis/ervaring en risicobereidheid voordat u het financiële product aanschaft indien dit naar ons oordeel van belang is voor een passende oplossing/inrichting van het financiële product voor uw specifieke situatie. Wij informeren u altijd vooraf over de beoogde aanpak en kosten voor ons advies.
   
 5. Pensioen Adviesbureau Gerritsen werkt niet op basis van provisie/commissie. Voor onze diensten betaalt u ons rechtstreeks (tijdsbesteding maal uurtarief). Voordat u besluit gebruik te maken van onze diensten (advies e/o bemiddeling), ontvangt u uiteraard eerst een plan van aanpak en kostenbegroting voor akkoord. De (verkennende) offerte welke u met dit formulier aanvraagt is kosteloos.
   
 6. Heeft u nu al nadere vragen of wenst u direct een intake-/adviesgesprek? Neemt u dan rechtstreeks telefonisch contact met ons op of stuur uw contactverzoek digitaal in.

Algemene gegevens

Bedrijfsanalyse / Ondernemer

Ik ben een:
Mijn beroep is:

Mijn beroep staat niet in de lijst, deze is:
Opleiding sluit aan op eisen binnen vakgebied:

Werkzaamheden

Verdeling van uw werkzaamheden
Bureauwerkzaamheden Toezichthoudend/Leidinggevend Handenarbeid Verplaatsen laden/lossen Zakelijke km per jaar (exclusief privé-km) Verhouding binnendienstwerkzaamheden
van de totale werkzaamheden van de totale werkzaamheden van de totale werkzaamheden van de totale werkzaamheden buitendienstwerkzaamheden (i.v.m. reizen)

Verzekeringsgegevens

Inkomen & Verzekeren
Soort voorziening (meerdere keuzes mogelijk)
Starters-AOV (< 35 jr. max. verzekerd bedrag € 25.000,00 e/o beperkte dekking bijv. alleen na ongeval)
Groei-AOV (Volledige AOV, 1e-jr. beroep daarna passend werk, alleen ZZP-er, max. verzekerd bedrag € 15.000,-)
Maandlasten-AOV (Alleen aantoonbare vaste lasten, niet uw inkomen)
Volledige-AOV (Complete/uitgebreide AOV)
Vangnet-AOV (Alternatief i.v.m. slechte gezondheid)
1e jaar
2e jaar en verder (tot pensioendatum)
Huidig inkomen (bruto per jaar) Uw (geschatte) variabele maandlasten (netto) Eigen risico (wachttijd) Beoordeling arbeidsongeschiktheid op basis van Uitkering bij arbeidsongeschiktheid stijgend (index)
Contractsduur verzekering Premiebetaling per
Uw (geschatte) vaste maandlasten (netto) Bent u roker? Eindleeftijd verzekering
Verzekerd inkomen aanpassen aan salarisstijging Bent u op dit moment verzekerd? Drempel % arbeidsongeschiktheid

Aanvullende vragen / informatie

Bij het tot stand komen van de verzekering bieden wij u begeleiding en nazorg
Hierbij toetsen wij eveneens, in samenspraak met u, de noodzakelijke eisen aan de verzekering

Persoons- en contactgegevens

Gegevens aanvrager:

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.