Lijfrente offerte aanvragen

Werkwijze:
U oriënteert zich momenteel op de besteding van uw expirerende of vrijkomende lijfrente, afstorting stakingswinst of (fiscale) oudedagsreserve danwel een pensioenuitkering en u wilt daarvoor een vrijblijvende offerte/berekening ontvangen?

 1. Wanneer u dit offerteformulier invult, ontvangt u een vrijblijvend voorstel voor een financieel product op basis van de door u aangegeven voorkeuren in dit formulier.
   
 2. Pensioen Adviesbureau Gerritsen selecteert de relevante financiële producten en financiële instellingen (bank e/o verzekeraar) welke aansluiten bij de door u gevraagde oplossing en waarmee Pensioen Adviesbureau Gerritsen samenwerkt.
   
 3. De offertes werken wij schriftelijk voor u uit en sturen u dat binnen 10 werkdagen per e-mail toe.
   
 4. Afhankelijk van uw situatie en de aard/strekking (impact op uw financiële positie) van het door u gewenste financiële product kan het voorkomen dat wij u adviseren een uitgebreid(er) onderzoek in te stellen naar uw financiële positie, doelstellingen, kennis/ervaring en risicobereidheid voordat u het financiële product aanschaft indien dit naar ons oordeel van belang is voor een passende oplossing/inrichting van het financiële product voor uw specifieke situatie. Wij informeren u altijd vooraf over de beoogde aanpak en kosten voor ons advies.
   
 5. Pensioen Adviesbureau Gerritsen werkt niet op basis van provisie/commissie. Voor onze diensten betaalt u ons rechtstreeks (tijdsbesteding maal uurtarief). Voordat u besluit gebruik te maken van onze diensten (advies e/o bemiddeling), ontvangt u uiteraard eerst een plan van aanpak en kostenbegroting voor akkoord. De (verkennende) offerte welke u met dit formulier aanvraagt is kosteloos.
   
 6. Heeft u nu al nadere vragen of wenst u direct een intake-/adviesgesprek? Neemt u dan rechtstreeks telefonisch contact met ons op of stuur uw contactverzoek digitaal in.

Verzekeringsgegevens

Verzekeringsvorm

Direct ingaande uitkering op één leven
Direct ingaande uitkering op twee levens, overgang ná overlijden partner
Tijdelijke uitkering, duur uitkering jaar maand(en)
Levenslange uitkering
Gelijkblijvende uitkering
Jaarlijks samengestelde stijgende uitkering?
Slotuitkering? Tot de dag van overlijden wordt de uitkering (tijdsevenredig) uitbetaald
Contraverzekering? Niet uitgekeerde bedrag van uw inleg/koopsom wordt ná overlijden uitgekeerd
Uitkering uitstellen: Uitstelduur jaar maand(en)
Bij overlijden:

Bij beleggen: Welk (uitgangspunt) rendementspercentage
Beschikbare koopsom:
Ingangsdatum nieuwe verzekering:
Uitbetalingstermijn

Hoe heeft u het kapitaal opgebouwd?

Basisruimte / Jaarruimte / Reserveringsruimte
Oudedagsreserve
Stakingswinst
Lijfrenteverzekering koopsom vóór 01-01-1992 (oud regime)
Lijfrenteverzekering koopsom ná 01-01-1992 (Brede Herwaardering of Wet IB 2001)
Lijfrenteverzekering premiebetaling vóór 16-10-1990 (oud regime)
Lijfrenteverzekering met premiebetaling ná 16-10-1990 (Brede herwaardering of Wet IB 2001)
Gouden handdruk
Pensioen (werkgever of BV)
Alimentatie
Saldolijfrente (premie/koopsom niet aftrekbaar gesteld)
Nabestaandenlijfrente

Aanvullende vragen / informatie

Bij het tot stand komen van de verzekering bieden wij u begeleiding en nazorg
Hierbij toetsen wij eveneens, in samenspraak met u, de noodzakelijke eisen aan de verzekering

Persoons- en contactgegevens

Gegevens aanvrager:

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.