Algemene voorwaarden

Voor opdrachten die u aan ons verstrekt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.