Pensioen bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen


Op 3 september 2020 is een Wetvoorstel ingediend waarin drie regelingen uit het eerder gesloten Pensioenakkoord worden behandeld.

Op 13 januari 2021 is bekend geworden dat een deel van de wet ingaat per
1 januari 2021 en een ander deel waarschijnlijk op 1 januari 2023.

Er worden in deze wet drie regelingen geregeld:

 • Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is op 1-1-2021 ingegaan.
 • Verlofsparen dat gaat over de uitbreding van deze mogelijkheid is op 1-1-2021 ingegaan.
 • Bedrag ineens gaat waarschijnlijk op 1-1-2023 in en gaat over de mogelijkheid om op pensioendatum een bedrag tot 10% van het pensioen en/of lijfrente ineens op te nemen.

Regeling Vervroegd uittreden

Drie jaar voor de AOW-datum voor maximaal € 21.204,- per jaar


Eerder stoppen met werken was tot 2005 mogelijk met verschillende regelingen zoals de VUT, Prepensioen, Tijdelijk Overbruggingspensioen en Overbruggingslijfrenten. Daarna niet meer want als een werknemer een bedrag meekreeg om daarmee eerder te stoppen met werken werd dat bij de werknemer belast en bij de werkgever tegen 52% (pseudo eindheffing genoemd). De belastingdruk kon oplopen tot 104% waardoor er geen gebruik meer van werd gemaakt. 

Nu de pensioenleeftijd snel is gestegen wordt met de nieuwe RVU-regeling beoogd om werkenden gezond hun pensioen te laten halen. Wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan blijft de pseudo-eindheffing voor werkgever achterwege:

 • niet eerder dan 36 maanden voor de AOW-leeftijd (later mag wel);
 • de uitkering is maximaal tweemaal de AOW-uitkering voor een gehuwde in het jaar van uitkering (in 2021 is dat € 1.767,- per maand*); en
 • de uitkering gaat uiterlijk 31-12-2025 in (of is overeengekomen en de werknemer 36 maanden voor de AOW-leeftijd is)


*Dus maximaal 36 maanden maal € 1.767,- (op hele maanden afgerond) is
€ 63.612,-

De uitkering mag ook een bedrag ineens zijn, als dit maar onder het maximum blijft. De uitkering is wel gewoon belast bij de werknemer. De uitkering boven de vrijstelling (drempel) is voor werkgever ook belast tegen 52%

Let op uw partnerpensioen bij gebruik maken van de RVU-regeling. Deze kan vervallen omdat u uit dienst treedt en indien u het pensioen niet gelijktijdig laat ingaan. Dan ontvangt uw achterblijvende partner niets bij uw overlijden voor pensioendatum. Laat daarom eerst uw pensioenreglement controleren en win advies in over de mogelijke oplossingen. 

Extra verlofsparen

Van 50 naar 100 weken bovenwettelijk verlof sparen


Boven het wettelijke verlof mag een werknemer ook bovenwettelijk verlof sparen (vakantieverlof en compensatieverlof) tot maximaal 50 weken. Het voorstel is om daarvan 100 weken te maken.

De werknemer kan op allerlei momenten tijdens het arbeidszame leven het gespaarde verlof (geheel of gedeeltelijk) inzetten, bijvoorbeeld voor een sabattical of omscholding. Het is een middel om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.

Verlof kan - al dan niet op grond van CAO - bijvoorbeeld ook met overwerk, ploegentoeslag of een andere toeslag voor zwaar werk worden opgebouwd. 

En verlofsparen kan ook worden gebruikt om 2 jaar eerder met pensioen te gaan of een aantal jaar voor de pensioendatum minder te gaan werken, met deeltijd pensioen te gaan. Fiscaal maximaal kan 100 weken verlof worden gespaard. Dit is bij 2 jaar eerder met pensioen met behoud van salaris (uit het gespaarde verlof).

Let op: Faillissementsrisico van werkgever bij verlofsparen. Er bestaat een kans dat u het gespaarde tegoed kwijt raakt.

bedrag ineens: 10% pensioen en lijfrente

10% van de waarde van pensioenaanspraken en lijfrente ineens op de ingangsdatum opnemen

Deze regeling is op 13 januari 2021 uitgesteld tot 2023. Dit betekent ook dat de regeling inhoudelijk nog kan veranderen. Daarom noemen we het een voorstel.

Aan de opname ineens zijn een aantal financiele gevolgen verbonden die eerst nader worden onderzocht en zal ook de uitvoeringspraktijk bij uitvoerders erop ingericht moeten zijn.

Het voorstel is om het mogelijk te maken tot maximaal 10% van de waarde van het pensioen (ook netto pensioen) en lijfrente ineens op te nemen. Dit kan op de volgende momenten:

 • op het moment dat het pensioen ingaat (pensioendatum), ook bij deeltijd; of
 • uiterlijk op 1 februari van het jaar volgend op uw AOW-datum.


Minder dan 10% opnemen mag ook. Het pensioenbedrag of de lijfrente mag door de eenmalige opname echter niet onder de afkoopgrens klein pensioen (in 2021: € 503,24 per jaar) of kleine lijfrente (2021: € 4.547,-) komen. En als het partnerpensioen lager wordt, moet ook de partner ermee instemmen.

Met deze eenmalige uitkering kunt u bijvoorbeeld een hoge eenmalige uitgave zoals bijvoorbeeld de studie van uw kind(eren) financieren, reizen, zorgvoorzieningen inkopen of uw eigen woning schuld verlagen ect.

De eenmalige pensioenopname mag echter niet gecombineerd worden met een tijdelijke hoog/laag pensioenuitkering wat nu al mogelijk is. Het is dus kiezen wat in uw pensioensituatie beter past en kan? 

 • pensioenbedrag ineens; of
 • pensioenbedrag verspreid over meerdere jaren
 • en alle andere keuzemogelijkheden...

 

pensioenplan maken?

Wat wordt uw pensioenplan? We rekenen het samen uit!

U wilt pensioenadvies en zoekt een onafhankelijk pensioenadviseur en gecertificeerd financieel planner?

Zoals u in dit artikel hebt kunnen lezen zijn er meer mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan. De gevolgen voor uw inkomen oudedag zijn dat het pensioen of lijfrenteuitkering lager wordt. Het is belangrij ook in de toekomst uw uitgaven levensonderhoud te kunnen blijven voldoen. Daarom rekenen wij helder en grondig uit wat dit voor uw financiele toekomst betekent.

U kunt ons altijd bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.Terug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina