Nabestaandenpensioen goed geregeld?

Woont u samen of bent u gehuwd?

Bij veel huishoudens gaan partners bij het besteedbaar inkomen uit van het totale gezamenlijke gezinsinkomen.

Er is dan vaak behoefte aan een goede nabestaandenvoorziening. Hoe is het in uw situatie geregeld?

Nabestaandenpensioen goed geregeld?


Bij een overlijden vervalt het inkomen van de overleden partner. Welke financiële voorzieningen komen daarvoor in de plaats? 

Nabestaandenpensioen en wezenpensioen bijvoorbeeld als u pensioen opbouwt via uw werkgever. Of een deel van de hypotheek wordt afgelost met een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering.

Maar wat als het nabestaandenpensioen en/of de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering onvoldoende hoog is. Of er misschien wel helemaal niet is?

Levensverzekering een goed idee?
Dan kan een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering een goed idee zijn.

Wat is in uw situatie nodig?

Met een financiele planning krijgt u overzicht en inzicht. En dat is precies wat u nodig hebt om een bewuste keuze te maken.

Life-events

Bij bepaalde levensgebeurtenissen bestaat de kans dat er - tijdelijk - geen of minder dekking is voor nabestaandenpensioen.

Zoals bij:

  • Wisseling van werkgever
  • ZZP-er worden
  • Werkloosheid
  • Echtscheiding
  • Met pensioen gaan
     

Onderzoek uw financiële situatie en voorkom verassingen


Wat betekenen verschillende gebeurtenissen voor het netto-besteedbaar-inkomen? 

Met een financiele planning weet u hoe u ervoor staat. Een gerustellende gedachte.

nabestaandenpensioen complex

Vaak onbekend en onduidelijk

Het blijkt dat veel onbekendheid en onduidelijkheid is over de financiële gevolgen van een overlijden. En met name over het nabestaandenpensioen en het wezenpensioen. 

Nabestaandenpensioen kan onaangenaam verrassen


Het blijkt nogal eens dat het netto besteedbaar inkomen van een achterblijvende partner en/of kind(eren) na een overlijden ontoereikend is. Terwijl dat eenvoudig te voorkomen is.

Kan er iets verbetert worden?

De politiek
Ook pensioenbetrokken partijen en het Kabinet hebben aandacht voor het dossier partner- en wezenpensioen.

De Minister vraagt advies aan de Stichting van de Arbeid (STAR) over de wenselijke dekking van het nabestaandenpensioen. En de verdeling van verantwoordelijkheid in voorzieningen tussen overheid en pensioenfondsen, verzekeraars (en u zelf).

En wie is eigenlijk partner? 
Wie is wanneer en in welke situatie nu een partner voor de pensioenregeling? De definitie van wie als partner wordt gezien verschilt per pensioenregeling.

Onderzoekswaardig dus!

Life-events en oplossingen

Waneer moet u alert zijn? En wat kunt u zelf regelen?

Samenwonen?


Niet automatisch nabestaandenpensioen. Informeer naar de regels bij uw pensioenuitvoerder.

Bij geen partnerpensioen (op korte of middellange termijn) maar wel financiele afhankelijkheid van elkaar, organiseer zelf een voorziening. Bijvoorbeeld een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering.

Laat een financiele planning maken om overzicht en inzicht te krijgen. Wat is er echt nodig? 

Partner heeft eigen inkomen?


Bij een inkomen vanaf circa € 2.500,- bruto per maand (of bij geen kinderen of bij kinderen > 18 jaar) is geen recht op de Wettelijke Algemene Nabestaandenwet uitkering (ANW).

Dit betekent dat een voorwaardelijk recht op circa € 15.000,- inkomen bruto per jaar niet wordt uitgekeerd.

Informeer bij uw pensioenuitvoerder of er een ANW-hiaatverzekering in het pensioenpakket zit. En u die kunt afsluiten? Let daarbij op de partnerdefinitie in uw situatie

Scheiden en pensioenverdeling

Ook een nabestaandenpensioen wordt aan een ex-partner toegekend bij pensioenverevening. Dan is er minder nabestaandenpensioen bij een overlijden voor een eventuele nieuwe partner.

Breng dit voortijdig in kaart met een financiele planning. Daarmee krijgt overzicht en inzicht. Wat is er nodig? En beoordeel of een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering een nuttige toevoeging kan zijn. Ook de alimentatie vervalt bij overlijden! Is er daarvoor nog iets nodig? 

Einde dienstverband?

Op risicobasis verzekerd nabestaandenpensioen. Wat is dat?
Bij een op risicobasis verzekerd nabestaandenpensioen  - hier wordt geen waarde opgebouwd - vervalt dit nabestaandenpensioen wanneer u uit dienst treedt. En deze verzekeringsvorm komt steeds vaker voor.

Informeer of u een op risicobasis of opbouwbasis verzekerd nabestaandenpensioen hebt. En wees daarop bedacht als u uit dienst treedt.

Meestal kunt u een deel ouderdomspensioen uitruilen om een en deel nabestaandenpensioen te behouden (Let op: Meestal is dit niet toereikend).

Met pensioen
Wannneer u met pensioen gaat kunt u een deel ouderdomspensioen uitruilen voor een nabestaandenpensioen bij uw overlijden. Uw ouderdomspensioen wordt dan enigzins lager. Maar vaak is het dit waard. Let op bij het invullen van uw pensioenkeuzeformulier.

Naar een andere werkgever
Gaat u bij een andere werkgever werken? Dan tellen de verleden dienstjaren niet mee in de hoogte van het nabestaandenpensioen. Alleen de nieuwe jaren tot pensioendatum (ervan uitgaande dat er een nabestaandenpensioen is). Hierdoor is het nabestaandenpensioen lager.

Informeer u zelf over de hoogte van het oude en nieuwe nabestaandenpensioenen. Laat een financiële planning opstellen om overzicht en inzicht te krijgen. Wat is er nodig? En beoordeel of een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering een nuttige toevoeging kan zijn.

ZZP-er worden?


Ook hier speelt het op risicobasis verzekerd nabestaandenpensioen dat vervalt bij uitdiensttreding.

Als ZZP-er kunt u wellicht uw pensioenregeling vrijwillig voortzetten. En is dat dan een goed idee? Laat een pensioenonderzoek uitvoeren en een financiele planning opstellen. Dan weet u waar u aan toe bent. Een gerustellende gedachte.

Beoordeel wat voor u een goede optie is? Misschien is een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering een goed alternatief.

Denk ook aan een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor ondernemer wanneer u zelfstandige wordt. 

Inkomen boven € 107.593,- (cijfers 2019)?


Boven deze grens bouwt u geen pensioen op. En dus ook geen nabestaandenpensioen! 

Zowel uw ouderdomspensioen als nabestaandenpensioen na uw overlijden voor uw partner is hierdoor lager.

Met een financiele planning krijgt u overzicht en inzicht in wat er echt nodig is. En beoordeel of een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering een nuttige toevoeging kan zijn. Of een netto-pensioenregeling via uw werkgever.

Groot leeftijdsverschil?


In oudere pensioencontracten (mag nu niet meer na een gerechtelijke uitspraak, maar geen terugwerkende kracht) is nog weleens bepaald dat indien het leeftijdsverschil groter is dan 10 jaar de nabestaandenpensioenuitkering wordt gekort.

Informeer bij uw pensioenuitvoerder. 

laat een financiele planning maken

Fit Financieel Plan

Hoe werkt dat? Een financiële planning


Een financieel overzicht start met een nulmeting.

Uw huidige persoonlijke en financiële situatie wordt overzichtelijk in beeld gebracht. Daarna worden uw advies- en onderzoeksvragen uitgewerkt.

Zo hebt u inzicht in de haalbaarheid van uw plannen. En wat nodig is om uw doelstellingen te realiseren.

Helder en grondig voor het maken van bewuste keuzes.

Lees meer over een financiele planning maken...

meer weten over nabestaandenpensioen?

Hebt u een vraag of wilt u advies over uw nabestaandenpensioen?


Neem dan gerust contact met ons op.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.Terug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina