Generatieregeling pensioen

Wat is een generatieregeling en hoe zit dit met de pensioenregeling?

Generatieregelingen staan ook wel bekend als seniorenregeling of demotieregeling. Het gaat over minder werken, salaris en pensioen. 

Minder werken kan helpen het langer vol te houden of voor kennisoverdracht tussen jongere genaraties op de werkvloer.

De hoogte van uw salaris is gekoppeld aan het aantal uur dat u werkt. Het pensioen is gekoppeld aan uw salaris. Wanneer u minder gaat werken heeft dat  gevolgen voor uw salaris en pensioen.

Daardoor kan minder werken onaantrekkelijk worden. Maar niet met een generatieregeling, seniorenregeling of demotieregeling.

Generatieregeling

Minder werken, meer dan evenredig salaris en 100% pensioen


Er is een mogelijkheid voor werkgevers een zogenoemde Generatieregeling, seniorenregeling of demotieregeling in te voeren.

Hoe werkt dat?


Een generatieregeling, seniorenregeling of demotieregeling maakt het mogelijk om minder te werken maar niet eveneveel terug te vallen in inkomen en helemaal niet terug te vallen in pensioenopbouw.

Een voorbeeld (andere verhoudingen zijn ook mogelijk):

 • 80% werken (minimaal 50% blijven werken is verplicht!)
 • 90% van het oude salaris
 • 100% pensioenopbouw over het oude salaris


Werkgevers zijn vrij in het wel of niet aanbieden van een Generatieregeling, seniorenregeling of demotieregeling. Ook kan de CAO dit voorschrijven.

meer mogelijkheden

Combinatie van regelingen


Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsregelingen hebben de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Aandacht daarvoor neemt dan ook toe.

Er zijn nog meer financiele vitaliteitsmogelijkheden bovenop de generatieregeling, seniorenregeling en demotieregeling. We bespreken deze hier.

Wet Toekomst Pensioenen


Deze wet voorziet in de vebouwing van ons pensioenstelsel en moet nog worden goedgekeurd. 3 van de 4 mogelijkheden die van belang zijn voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn sinds 2021 al wel van kracht.

In de Wet Toekomst pensioenen zijn de volgende (extra) mogelijkheden:

In 2021 van kracht:

 • Periodieke ontslaguitkeringen (tussen 2021 en 2026)
 • Extra verlofsparen
 • Minder snel stijgende AOW-leeftijd

Naar verwacht in 2023 van kracht:

 • Pensioenuitkering ineens van 10% (ook voor lijfrente)

Fiscale mogelijkheden


Naast de vitaliteitsmogelijkheden generatieregeling, seniorenregeling, demotieregeling, periodieke ontslagvergoedingen, meer verlofsparen en in 2023 de pensioenopname ineens, biedt de ficale wetgeving nog de volgende extra pensioenmogelijkheden:

Pensioen bijsparen:

Fiscale ruimte benutten bij niet maximale pensioenregeling (extra pensioenopbouw).

Pensioen vrijwillig voortzetten na uit dienst:

Pensioenopbouw gaat door na uit dienst en de pensioenpremie wordt door de werkgever voldaan.

Hierbij is het van belang dat de pensioenregeling deze mogelijkheden biedt. Zie daarvoor uw pensioenreglement. 

in het kort

Samenvatting


In dit artikel hebt u gelezen dat er op financieel gebied en in overleg met uw werkgever al veel mogelijk is om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven en/of met als doel om minder werken te gaan werken.

Daarvoor helpt een:

 1. Generatieregeling, seniorenregeling, demotieregeling
 2. Pensioen bijsparen
 3. Pensioen vrijwillig voortzetten (werkgever) na uit dienst
 4. Periodieke ontslagvergoedingen (zonder boete RVU)
 5. Meer verlofsparen
 6. Waarschijnlijk vanaf 2023: 10% pensioenopname ineens.

PENSIOENAVIES NODIG?

Wij nodigen u graag uit voor een online kennismaking

Maak direct een afspraak met ons. Dit opent onze afsprakenpagina in een nieuw venster. Daar kunt u een afspraak met ons inboeken.

De webcamapplicatie werkt het best via Google Chrome, Firefox, IE10 of Safari.

U kunt ons ook altijd bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Graag tot ziens!Terug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina